Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2023-05-22

Atea stöttar äldreomsorgen i samarbete med Film and Tell

Atea sätter extra fokus på äldreomsorgen under Vitalis 2023 i syfte att få beslutsfattare i Sverige att se mångfalden av möjligheter med digitala lösningar inom vård och omsorg. Ambitionen är att öka kunskapen och att bidra till en bättre äldreomsorg. Därför presenterar Atea ett nytt samarbete med dokumentärfilmsbolaget Film and Tell som står bakom dokumentärfilmen och initiativet ”Leva tills jag dör”.
Leva Tills Jag Dör Film

Under Vitalis 2023, Nordens ledande e-hälsomöte, står dokumentärfilmen Leva tills jag dör i fokus under Ateas programpunkt. Inom ramen för samarbetet med Film and Tell vill Atea öka kunskapen kring hur IT kan vara ett stöd till ökad självständighet bland äldre och ett komplement i vårdarbetet.

– Filmen belyser äldreomsorgen och hur det är att bo på ett äldreboende. Huvudpersonen Monica är aktivitetscoach, en eldsjäl som verkligen gör allt för sina brukare, säger Malin Sölsnaes, Chef vård & omsorg på Atea. I filmen blir de äldre sedda och hörda; de sociala aspekterna, värdigheten och guldkanten i tillvaron kommer fram. Man får även en fin bild av slutet på livet. Filmen visar hur vi skulle vilja ha det, när det är som bäst.

Filmens fokus handlar om vikten av den mänskliga faktorn, det vill säga närhet, omhändertagande och omtänksamhet.

Kvinna sitter med dator och blickar ut i fönstret

– Dock är det inte alltid på samma sätt som det illustreras i filmen att bo på ett äldreboende i dag. Det råder personalbrist på vissa delar och det kan vara svårt att attrahera yngre att vilja arbeta inom äldreomsorgen. Konsekvensen blir att eldsjälar som Monica inte orkar arbeta kvar om de inte får tillräckligt med stöd, säger Malin Sölsnaes.

Atea ingick samarbete med Film and Tell och engagerade sig i filmprojektet av en enkel anledning; att rikta fokus på de digitala möjligheterna som komplement inom äldreomsorgen. Malin Sölsnaes menar att allt fler äldre behöver omsorg. Arbetet är ofta tungt på grund av många olika och komplexa vårdbehov. Där ser hon framförallt digitaliseringen som ett sätt att främja arbetsmiljön, locka nya medarbetare och höja statusen inom äldreomsorg.

– Kommer man som nyanställd till hemtjänsten ska man känna att man är lika viktig som den som jobbar inom tekniska förvaltningen. Digital teknik behövs för att komplettera de mänskliga händerna. Mobila arbetssätt inom hemtjänsten via smartphones och digitala plattformar behöver också öka. Än i dag arbetar en stor del av de anställda i hemtjänsten med papper och penna, säger Malin Sölsnaes.

Planerar bioturné

Bild från filmen "Leva Tills Jag Dör"

Atea har sedan 2019 haft extra fokus mot vård och omsorg. Under våren och hösten arrangerar Film and Tell tillsammans med Atea och övriga partner i initiativet en bioturné i elva kommuner runt om i landet: man samlas i en lokal biograf, visar filmen och bjuder in till samtal i syfte att tillsammans med tjänstemän, politiker och andra personer i ledande positioner få igång en dialog om hur vi får en ökad livskvalitet och meningsfull äldreomsorg för alla. Ambitionen är att få en positiv förändring.

Möt Atea på Vitalis 2023. Läs mer här.

Hela filmen finns även att se på UR Play.

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes Chef Vård & Omsorg