Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2022-09-23

RBA-chefen: Din röst är viktigare än någonsin för att få en hållbar it-bransch

Har du ännu inte svarat på årets ASF-undersökning? Då är det dags nu. – Din medverkan är viktigare än någonsin just i år, säger Deborah Albers, Vice Operativ chef på Responsible Business Alliance (RBA).
Gröna blad

Som en av nyckelpersonerna på RBA, världens största branschkoalition för socialt ansvarstagande och miljöhänsyn för it-branschen, förklarar Deborah Albers varför just din medverkan har en särskilt stor betydelse just i år:

– Under de senaste tolv månaderna har det kommit mer regelförändringar och nya lagar – mer än jag någonsin sett under en sammanhängande tidsperiod – som ställer krav om ”due diligence” när det gäller arbetsförhållanden, säger hon.

När lagar och regler nu skärps snabbt i land efter land, för både socialt ansvarstagande och klimat- och miljöhänsyn, är branschen på tå – lyhörd för nya krav och förväntningar som växer fram hos köparna. Ingen vill förlora stora viktiga affärer, eller hela marknader, på grund av att man är för sent på bollen. Och därför lyssnar de på dig just i år.

Till ASF-undersökningen

”Det här är en unik tidpunkt i historien”

Deborah Albers, Responsible Business Alliance

Deborah Albers, Vice Operativ chef på Responsible Business Alliance (RBA).

– Branschaktörerna inser att de behöver övergå till ett mer ansvarsfullt tankesätt och en mer hållbar modell. Det är en unik tidpunkt i historien. Det krävs mindre för att åstadkomma en förändring. Din röst påverkar dem mer än någonsin.

Det är ingen slump att just de nordiska köparna har ett stort inflytande på branschen. Resultaten i de årliga ASF-undersökningarna har överlämnats till RBA varje år sedan 2017, tillsammans med rekommendationer om vad branschen kan göra för att möta förväntningarna från den nordiska marknaden. Och mycket har hänt som en följd av det. På alla nivåer.

 

Detta har hänt hittills: Några exempel

Här är några exempel på åtgärder som en följd av tidigare års ASF-undersökningar.

Guider för it-köpare

Två guider från RBA – ”The practical guide to transparency in procurement" och ”Responsible sourcing of goods and services” – har påskyndat arbetet med hållbarhet i hela leveranskedjan. Frågetecken rätas ut, vägen till hållbarhet blir tydligare. Guiderna tillkom helt eller delvis som en följd av ASF-rekommendationerna.

Utbildningsprogram

En mängd utbildningar har sjösatts i leverantörsleden för att skapa medvetenhet och för att göra det enklare för aktörer att agera hållbart.

– För många är det här med hållbarhet helt nytt. Många kommer till oss och säger att de inte vet var de ska börja, så vi ägnar oss mycket åt information och utbildning, säger Deborah.

Budskapet om transparens – det som lyftes fram i första rapporten – går igen i utbildningarna.

Förbättrade revisioner

– Revisionerna har nått en helt ny nivå under det senaste året. Delvis på grund av många aktörer insett att det är bättre att jobba tillsammans med gemensamma standarder och ramverk än att ha ett lapptäcke av olika tillvägagångssätt, säger Deborah.

Ökat fokus på klimatomställningen

En av de utmaningar som ASF gett RBA handlade om att ta fram branschmål för år 2050. En arbetsgrupp har nu satts ihop som ska fokusera helt på klimatomställningar och att kommer ner till nettonoll koldioxidutsläpp. Vi har tidigare uppmärksammat toppmötena mellan Cisco, Microsoft, Dell Technologies, HP Inc och HPE och nordiska organisationer som Ikea, H&M, Ericsson, Malmö stad och Nordea för att få till en cirkulär it-bransch. Allt ett resultat av ASF-engagemanget.

”Ni är inte rädda för stora skrämmande frågor”

Deborah Albers betonar hur värdefullt just ditt perspektiv är. De största globala it-tillverkarnas agendor och prioriteringar påverkas starkt av vad du och dina nordiska kolleger svarar. 

”Ni sätter era värderingar i verket nu, medan resten av världen tittar på den nordiska marknaden för vad som komma skall.”

– De största varumärkena har 100 000-tals anställda och det tar förstås mycket kraft att ställa om. Men jag ser hur de investerar i förändring. De lyssnar verkligen, säger hon, och menar att de har alla anledningar att göra så:

– De vet att om de kan tillfredsställa den nordiska marknaden, då kan de glädja vilken köpare som helst. Nordiska it-köpare är mina favoritköpare. Ni har så höga krav, rotade i ert ständiga förbättringsarbete, och ni är inte rädda för stora skrämmande frågor. Ni sätter era värderingar i verket nu, medan resten av världen tittar på den nordiska marknaden för vad som komma skall.

En sak hon trycker på är hur vi på den nordiska marknaden är betydligt tuffare rent avtalsmässigt:

– Ni går ofta direkt till avtalskrav. Ni kräver bevis, och utbildar er i saker som att läsa revisionsberättelser och gräver djupare i vad som händer i de globala leveranskedjorna.

Dina svar kan bli en varningsklocka

Att anpassa sig efter de nordiska förväntningarna i årets ASF-undersökning kan vara en fråga om att vinna eller försvinna för många aktörer åren framöver:

– Det blir ett slags tidigt varningssystem för nya krav och förväntningar.  Om du är ett etablerat varumärke så har det ett stort värde att din uppförandekod och din due diligence-process uppfyller de högsta förväntningarna. Att hitta en väg framåt med standarder och ramverk som möter de högsta förväntningarna är otroligt viktigt, och det är vad vi på RBA hjälper företagen med. Tidigare har många varumärken varit tvungna att lägga till saker stegvis för att kunna ta itu på med köpare efterfrågade.

Sensmoralen är alltså: Svara på frågorna i årets ASF-undersökning. Det hjälper branschen att bli bättre på hållbarhet.

Nytt i år: Nu kan du omedelbart se hur dina branschkollegor har svarat

Direkt när du har svarat får du veta hur attityderna ser ut i Norden just nu. Hur är dina branschkollegors svar annorlunda är dina? Underlaget är en värdefull input i ert arbete med hållbar it.

 

Har du frågor? Kontakta gärna mig

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist Project Manager Sustainability