Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2022-04-29

Atea tilldelas SJ:s diplom för hållbart resande

Atea är bäst i landet på att åstadkomma hållbara förändringar när det gäller tjänsteresor. SJ, som står bakom utmärkelsen, imponeras bland annat av hur medarbetarna övergått till att välja tåget oftare än flyget.

Monica Lingegård, vd SJ och Maria Vuorelma, klimatansvarig Atea

 

Varje år delar SJ ut sitt diplom till organisationer som arbetar målmedvetet mot ett hållbart företagsresande. Bland de nominerade i år var företag som alla jobbar aktivt med att reducera sina klimatavtryck i företagsresandet: Atea, Vattenfall, Academic Work, Telia Company och Sweco.

– Det är bra gäng att vara nominerad tillsammans med. Vi har jobbat brett med både kommunikation, en ny resepolicy och uppföljning för att skapa beteendeförändringar i vårt resande. Att SJ när de tilldelade oss diplomet dessutom lyfter vårt arbete med cirkularitet utöver vårt hållbara resande är extra roligt, konstaterar Maria Vuorelma, klimatansvarig på Atea.

No flight-zoner och konstruktiv restid

Atea mottagare av SJs diplom för hållbart företagsresande 2021

Att något behövde göras åt tjänsteresorna på Atea blev uppenbart när klimatavtrycken plötsligt ökade 2018. Detta kom oväntat eftersom kurvan tidigare hade pekat åt rätt håll sedan 2007 då Atea började mäta sina koldioxidutsläpp.

Ökningen ledde fram till en stor klimatanpassning av resepolicyn.

Bland annat introducerades no flight-zoner för resor mellan Stockholm och Göteborg, och andra sträckor som tar max 3,5 timme med tåg. När allt kommer omkring orsakar en flygbiljett 40 000 gånger mer koldioxidutsläpp än en tågbiljett.

– Effektivitetsmässigt visar det sig att det sällan innebär en tidsbesparing att ta flyget framför tåget inom no flight-zonerna, säger lönechefen Catharina Åkesson, som är ansvarig för resepolicyn.

– En resa med flyget innebär att man ska ta sig till flygplatsen, stå i köer, gå ombord på planet… man är i rörelse hela tiden och har knappt någon möjlighet att få upp laptopen. På tåget slipper man den typen av avbrott och kan använda tiden konstruktivt. Vi har även öppnat upp för resor i första klass på tåget om man behöver sitta avskilt.

Checklista för hållbart resande

I den nya resepolicyn ingår även en generell checklista för hållbart resande, med punkter som:

  • Uppmuntra kund att hålla rutinmöten via video
  • I storstäderna väljer vi kollektivtrafiken i den mån det går
  • Ska du till kund med kollegor så är det givet att samåka
  • Om du flyger, ta flygbussen till och från flygplatsen

Ibland är tjänsteresor i bil att föredra, och där har Atea nu målet att minska medarbetarnas användande av egna privata fordon med 50 procent till förmån för Ateas fordonspark på 750 bilar, varav 95 procent är elektrifierad.

”Bra jobbat! Vi skulle inte vara Ansvarstagande Atea om inte alla tog sitt individuella ansvar. Våra totala utsläpp ska minska med 50 procent från 2019 till 2030, oavsett hur mycket vi växer.”

— Maria Vuorelma

Verktyget Klimat BI synliggör effekterna av åtgärderna

En annan åtgärd för att uppnå bättre hållbarhet i tjänsteresandet blev utvecklingen av Klimat BI, ett verktyg baserat på Power BI. Genom Klimat BI har utsläppen av koldioxid kunnat följas upp noggrannare än tidigare, bland annat med månatlig statistik över tjänsteresorna, i stället för årlig.

Övergången till månatliga mätningar med Klimat BI visade sig vara bra tajmat.

– Om vi inte hade börjat mäta på månadsbasis hade vi inte kunna avgöra om beteendeförändringarna i tjänsteresorna berodde på resepolicyn eller på pandemin. Nu kunde vi faktiskt jämföra första kvartalet 2019 med första kvartalet 2020, alltså innan pandemin påverkade resandet. Därför kunde vi se effekterna, säger Maria.

Jämförelsen mellan de två kvartalen talade sitt tydliga språk: Tågresorna ökade, till 2 500 resor, medan flygen minskade, till 1 500 resor. Tidigare var flygresorna fler än tågresorna. En stor och viktig förändring.

Catharina Åkesson och Maria Vuorelma.

Hyllning till Ateas medarbetare

Alla medarbetare som förändrat sina resvanor till förmån för tåget de senaste åren har all anledning att sträcka på sig, tycker Maria Vuorelma.

– Bra jobbat! Vi skulle inte vara Ansvarstagande Atea om inte alla tog sitt individuella ansvar. Våra totala utsläpp ska minska med 50 procent från 2019 till 2030, oavsett hur mycket vi växer.

Även Catharina Åkesson hyllar det stora engagemang som medarbetare visar när det gäller att ändra sina beteenden för miljöns skull.

– Förändringen har gått väldigt, väldigt bra. Tågresorna är idag fler än flygresorna, och ökningen för tåget fortsätter samtidigt som flygresorna fortsätter att minska. En viktig förklaring är att medarbetarna blivit väldigt medvetna om miljöutmaningarna. Det bidrar till att man förstår och följer resepolicyn, säger Catharina.

Fotnot: SJ delade ut två diplom. Sweco tilldelades det andra.