Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2022-09-07

Atea ser stor potential i kundernas klimatbesparingar

Atea ser it som en möjliggörare för klimatomställningen. ”Ett av våra strategiska mål är att generera hundra gånger större klimatbesparingar hos våra kunder jämfört med det klimatavtryck vår egen verksamhet ger upphov till. Nu behöver även våra politiker visa mod och omfamna alla möjligheter som klimatomställning innebär för Sverige” säger Chiara Selvetti, Director Sustainable Business.
Chiara Selvetti

- Som Nordens ledande leverantör av it har vi en otrolig möjlighet att vara med och bygga det framtida Sverige. Att visa vägen i klimatomställningen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för oss – och de flesta CIO:er - innebär det självklart att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, konstaterar Chiara Selvetti, Director Sustainable Business på Atea. 

Atea har satt ett ambitiöst mål att halvera sitt klimatutsläpp till år 2030, i linje med 1,5 graders målet. Med sin marknadsledande position i Norden kan Atea stötta samhället och verksamheter i att ta tillvara på de möjligheter som it skapar och samtidigt adressera de utmaningar som branschen har.  

Digitaliseringen en drivande faktor för klimatomställningen  

Digitalisering kan vara en möjliggörare för ett hållbart samhälle, bland annat med smarta lösningar som sparar energi och optimerar resursanvändning. Genom att flytta sin it-drift till energieffektiva datacenter lyckades en kund till Atea, Garo, uppnå 66 procent årlig energibesparing. Under 2021 sparade Ateas kunder en miljon ton CO2e genom att digitala möten ersatte fysiska. 

Till år 2030 ska Atea bidra till minskade klimatutsläpp hos sina kunder som motsvarar 100 gånger deras eget klimatutsläpp.

- It-sektorn står för cirka två procent av världens utsläpp, men kan bidra till att sänka de övriga 98 procenten, säger Chiara. 

Atea kliver fram för klimatet 

Atea har skrivit under en debattartikel som belyser klimatomställningens möjligheter och som uppmanar Sveriges politiker att accelerera omställningen och säkra Sveriges framtida konkurrenskraft. 

- Vi arbetar ständigt med frågan tillsammans med våra kunder och partners, men klimatomställningen kräver att alla drar sitt strå till stacken. Just nu är det politikerna som sviker oss: otillräckliga handlingsplaner, otillräckligt internationellt samarbete och ingen vision för hur vi kommer leva från och med år 2030. För att komma fram behöver vi modiga och tydliga beslut som accelererar omställning, konstaterar Chiara. 

Läs debattartikeln här 

Kontakta gärna:

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef
Skicka e-post