Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2021-09-15

Den virtuella medarbetaren flyttar in i stadshuset

Den som kliver in på stadshuset i Ronneby får snart av en ny typ av personlig service: En virtuell mötesvärd möter upp på en stor skärm direkt vid receptionen, växlar några ord med besökarna och guidar dem till deras inbokade möten.

Ronneby går i täten bland svenska kommuner med en ny typ av avatar vid entrén i stadshuset. Klädd i kommunens blå profilfärger kommer den digitala medarbetaren – ännu utan namn – att ta emot besökarna i full mänsklig storlek, synlig på en stor bildskärm.

– Avataren innebär en avlastning för de som jobbar i receptionen så att de kan ägna mer tid åt mer kvalificerade, kvalitetshöjande uppgifter där deras kompetens används bättre, säger Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg på Ronneby kommun.
Avataren får i uppgift att registrera besöket och kontakta rätt medarbetare i huset för att berätta att deras besök har ankommit.

– För många besökare tror jag det kan upplevas som en fördel att själva kunna uträtta sitt ärende direkt hos avataren, särskilt om man kanske kommer stressad till ett möte och receptionen är upptagen.

Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg Ronneby kommun

Avataren har språkförståelse

Den virtuella mötesvärden utvecklas av Atea med avstamp i den egna avataren Lilly. Tekniken bygger på IBM:s AI-baserade system Watson, som fick sitt stora genombrott 2011 då den utmanade två av de tidigare segrarna i tv-långköraren Jeopardy – och vann. Sedan dess har deras fråga-svar-intelligens utvecklats ytterligare under tio års tid.

– Avataren använder IBM Watson för språkförståelse genom sitt kognitiva AI samt för styrning och kontroll av dialogen med användaren, säger Christian Sjöberg, Ateas partner manager för IBM.

En revolution för den här typen av virtuella medarbetare

Christian Sjöberg berättar hur Atea och IBM ser en revolution de kommande åren med den här typen av virtuella medarbetare:
– Atea och IBM ser en jättepotential för både kommuner och andra offentliga myndigheter, men även för näringslivet. Avatarerna ger en känsla av att man faktiskt pratar med en person, och de kan svara på frågor, och hjälpa till med enklare uppgifter. De kan vara utplacerade i eller utanför byggnader och kan vara i tjänst dygnet runt. IBM tillhandahåller mjukvaran och vi på Atea svarar för uppstart, utveckling och underhåll på distans.

Bara fantasin sätter gränser för hur denna typ av avatarer kan användas

I Ronneby ser Emma Hessbo ett stort värde i att ligga i framkant i den här utvecklingen.

– Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka möjligheter det här ger. Att få avataren på plats i entrén till stadshuset innebär att det här tänket främjas internt. Alla kommer att kunna uppleva avataren. När jag och it-chefen Tobias Ekberg bollar idéer ser vi exempelvis framför oss en avatar på torget som både invånare och stadens besökare kan prata med och ställa frågor till dygnet runt.

Kommunen har redan genomfört en rad digitaliseringsprojekt med stor framgång. Socialförvaltningen utnyttjar bland annat automatiseringsteknik (RPA) som leder till snabbare hantering av ansökningar, ökad tillgängligheten gentemot medborgarna och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Den roboten är döpt till Ronney, ett Atea-projekt även det, och hon beskriver det som ”sjukt framgångsrikt”.

– Det är lätt att prata om behovet av digitalisering, men vi har både modet att testa och ett principbeslut i kommunen om att ta fram nya saker som möjliggör nytta för invånare, medarbetare, näringsliv och besökare. Vi främjar digital service för att frigöra resurser. Vi tar inte bort något av den service vi redan har idag utan att vi bara stärker den ytterligare, säger Emma Hessbo.