Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2021-10-01

Årets digitaliseringsledare Jenny Stanser: Alla våra lärare ska kunna göra medvetna digitala val

Alla lärare ska förstå hur de breda digitala lärverktygen kan användas i undervisningen. Ingen ska lämnas på efterkälken. Det är ett av Jenny Stansers motton. Hon blev nyligen utsedd till Årets digitaliseringsledare på skollledarkonferensen Skolledare21.
Foto: Therés Stephansdotter Björk

Som verksamhetschef för grundskolan i Södertälje introducerade Jenny Stanser 2018 en treårig kompetensutvecklingsinsats som satte ramarna för den digitala utvecklingen i kommunens skolor. Alla 850 lärare i kommunen har varit involverade.  Föreläsningar, temadiskussioner och aktivt arbete i klassrummen med återkopplingar om erfarenheterna har varvats i projektet – allt i syfte att integrera praktiknära kunskap om digitala lärverktyg som metod att stärka kvaliteten i undervisningen.

Ett medvetet förhållningssätt

Stort fokus i projektet har lagts på att skapa mer förståelse kring hur de digitala verktygen kan användas i undervisningen, och att förstå dess för- och nackdelar. Lärarna uppmanas att använda sin erfarenhet för att avgöra vilka lärhjälpmedel som bäst gynnar lärandet i specifika delar av undervisningen.

– Det centrala är reflektion och ett medvetet förhållningssätt. Vilket verktyg kan stärka kvaliteten på lärandet i ett visst utbildningsmoment? Vad passar bäst i situationen? säger Jenny Stanser.

För henne är det viktigt att kunskaperna om de digitala verktygen kommer alla till del.

– Jag är ingen anhängare av idén att skicka iväg enstaka lärare på mässor och event och hoppas på att de ska komma tillbaka och på något sätt sprida sina nyvunna kunskaper till alla andra. Det är bättre att fråga sig: Vad behöver alla klara av på våra skolor? Och sedan se till att alla kan det. Alla lärare i vår kommun ska exempelvis känna till hur man jobbar med olika språkstödjande verktyg.

Får priset för sin prioritering på lärandet

Jenny fick utmärkelsen Årets digitaliseringsledare, priset som Atea Skola står värd för, på skolkonferensen Skolledare21 i mitten av september. Juryns motivering löd:

”Jenny har satt allt digitaliseringsarbete i kontexten av systematiskt kvalitetsarbete och hållit fokus på att utgå från vad som bidrar till högre kvalitet i undervisningen. Genom att i alla sammanhang upprätthålla idén om att prioritera det som gynnar elevers lärande så har hon lyckats skapa ett sammanhang där både chefer och medarbetare har haft tydliga vägledande principer att hålla sig till”.

– Jag blev jag enormt glad över att reflekterande får plats i en sådan här utmärkelse. Värdet i att reflektera över lärverktygen, och hur lärandet kan stärkas, säger Jenny Stanser.