Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2020-03-16

Så här hanterar Atea utvecklingen kring Corona-viruset Covid-19

Utvecklingen i vår omvärld kopplat till Covid-19 och dess spridning får stora konsekvenser för samtliga aktörer i samhället. En effekt är att allt fler jobbar på distans, och här arbetar Atea proaktivt för att stötta verksamheter kring ett digitalt arbetssätt. Utöver det har vi som bolag tagit en rad proaktiva beslut för att hantera situationen på ett ansvarstagande sätt.
Vy uppifrån på ett samhälle i Sverige

Som en av Sveriges största leverantörer inom it-området har Atea Sverige, i likhet med många andra i branschen, upplevt utmaningar i att upprätthålla ordinarie leveransnivåer. I korthet kan konstateras att det föreligger en extraordinär situation bortom vår kontroll, som vi inte har kunnat förhindra eller skydda oss mot, och inte har kunnat eller kan råda över. För att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt jobbar vi aktivt tillsammans med våra kunder för att säkra upp leveranser och, i de fall där påverkan finns, hitta alternativa produkter. Trots att många av våra tillverkares fabriker är igång igen ser vi fortfarande viss påverkan på leveranskedjan.

Internt har Atea vidtagit långtgående åtgärder genom att bland annat aktivera sin nationella krisledningsgrupp med syfte att minimera påverkan av Covid-19 på Ateas affärsverksamhet. Ateas krishanteringsplan omfattar hantering av infektionsrisker som hindrar arbete på plats, och eventuellt personalbortfall. I nuläget är det svårt att förutse spridningen av Covid-19 och därför har krisledningsgruppen löpande avstämningar utifrån ett uppdaterat nuläge. Bolaget följer uppmärksamt uppdateringar från relevanta myndigheter och Regeringen.  

För att bidra till att minska smittspridningen i samhället har Ateas ledning fattat beslut om att medarbetarna i den mån det är möjligt arbetar på distans och/eller utgår hemifrån med hjälp av digitala verktyg. Här kan vi spela en viktig roll i att hjälpa andra verksamheter att göra detsamma i den uppkomna situationen.   

Vår förhoppning på Atea är att vi alla tillsammans ska kunna ta oss an de förändrade förutsättningarna i vår omvärld på ett lösningsorienterat sätt, och hjälpas åt att minimera de risker som Covid-19 ställer oss inför. Från Ateas håll gör vi vårt yttersta för att, i en för oss alla utmanande och ny situation, på bästa möjliga sätt hantera de leveransfördröjningar vi upplevt och utöver det ta ett samhällsansvar.  

Har du som kund ytterligare frågor?
Vänligen ta kontakt med din ordinarie kontaktperson hos oss.

Therese Bengtner
Therese Bengtner Redaktör Voister