Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2019-10-31

Ny guide för it-köpare: ”Början på en mer hållbar it-industri”

Responsible Business Alliance, RBA, släpper nu en guide till ökad transparens inom it- och elektronikbranschen. Guiden är bland annat ett resultat av 2018 års Atea Sustainability Focus Report då den nordiska it-marknaden lyfte transparens som ett av de viktigaste krafttagen för en mer hållbar it-industri.

- Guiden är ett kvitto på att branschen värderar den nordiska marknadens synpunkter väldigt högt, att man har lyssnat och att man har agerat. Det bekräftar vikten av en enad röst, och att jobba mot gemensamma mål när det kommer till hållbarhet, säger Chiara Selvetti som är Hållbarhetschef på Atea Sverige och ansvarig hos Atea för dialogen med RBA.

Guiden innebär ett gemensamt ramverk för hur olika aktörer ska beskriva sitt hållbarhetsarbete, ett ramverk som även stärker vikten av att göra ett åtagande. Att RBA:s medlemsföretag har kommit överens trots de olika roller i leverantörskedjan som de representerar, är unikt. Totalt sett står mer än 150 aktörer redo att börja använda exakt samma ramverk. Störst skillnad tror Chiara att guiden kan göra för it-köparna.

- För inköparna är detta ett fantastiskt verktyg för att avgöra sina leverantörers mognad när det kommer till hållbarhet, och gör det lättare välja rätt från början. Om man har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete gäller det att välja samarbetspartners som är på samma nivå. Rent konkret ser vi att it-köpare kan använda guiden som ett verktyg för att verifiera grundläggande villkor innan de tecknar ett avtal och i och med det lägga grunden till betydelsefulla uppföljningar, förklarar hon.

På frågan om vad som kommer att krävas ytterligare för att uppnå transparens, trycker Chiara på att sättet vi ser på transparens måste förändras.

- Transparens i sig är inte ett mål utan början på resan mot en mer hållbar industri. Genom transparens kan vi få till stånd meningsfulla utbyten mellan olika aktörer, och en kontinuerlig dialog om vilka förbättringar vi måste få till. Prioriterar vi att bemöta transparens med dialog kan vi åstadkomma allt fler positiva förändringar över tid, uppmanar hon.

Kontakta gärna

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti Hållbarhetschef