Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2019-02-05

Nordiska it-köpares uppmaning till den globala marknaden: Måste bli cirkulär

När nordiska it-köpare tycker till är de överens: branschen måste tänka cirkulärt i högre grad för att vara hållbar. Mindre avfall och minskad utvinning av råmaterial kan ge många positiva effekter slår experter inom it och hållbarhet fast i Atea Sustainability Focus 2019.

Under hösten har nordiska it-köpare tyckt till i den enkät som ligger till grund för Atea Sustainability Focus (ASF), en gemensam hållbarhetsrekommendation till den globala it-branschen. Enkätsvaren har nu utvärderats och sammanställts av årets ASF Advisory Board, bestående av experter inom it och hållbarhet från privat och offentlig sektor.

- Enkäten visar tydligt att nordiska it-köpare ser ett behov av att marknaden ställer om till ett mer cirkulärt tankesätt. Detta skulle ge positiva ringar på vattnet och vi anser att det bör vara den mest prioriterade hållbarhetsaspekten för den globala it-marknaden 2019, säger Erik Nilsson, projektledare inom hållbar it på H&M och en av representanterna i årets Advisory Board.

Om Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus (ASF) är en årlig hållbarhetsrekommendation för den globala it-branschen, sammanställd av experter inom it och hållbarhet. Se årets representanter här. Till grund för rekommendationen ligger en enkät som besvarats av nordiska it-köpare ur privat och offentlig sektor. Den fullständiga rekommendationen inklusive handlingsplan presenteras på Atea Sustainability Focus Forum den 27 mars på Fotografiska. Därefter lämnas rapporten över till det gemensamma, globala organet för it- och elektronikbranschen när det gäller hållbarhet, Responsible Business Alliance.

Ett cirkulärt tankesätt bygger på att maximera resurseffektivitet genom att minska avfall och utvinning av råmaterial. Detta kan åstadkommas genom att expandera it-produkters livscykel genom återanvändning och rekonditionering. ASF expertpanel menar att övergången till en mer cirkulär ekonomi även skulle föra med sig andra positiva effekter såsom minskade CO2-utsläpp. I samband med att årets fokus nu annonseras lämnar Advisory Board över en sammanställd rapport till den globala it-branschens gemensamma hållbarhetsorganisation Responsible Business Alliance, RBA. Medlemmar som därigenom tar del av rapportens innehåll är bland andra Apple, Dell, HP, Microsoft och Cisco. ASF-rapporten innehåller tydliga rekommendationer för hur en implementering kan ske i branschen och presenteras i sin helhet på konferensen ASF Forum den 27 mars.


ASF Advisory Board

- Det pratas cirkulär ekonomi inom en rad branscher men det går för långsamt. Vi ser möjligheterna i strukturerade insatser som ASF och tror på att vara så konkreta som möjligt i den rapport vi nu lämnar över till RBA. På så sätt kan vi utmana affärsmodeller och tillsammans driva förändring inom it- och elektronikbranschen, sammanfattar Erik.

 

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti Hållbarhetschef