Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2019-10-15

Atea är först i Sverige att certifieras med ISO 37001

Efter en granskning gjord av det globala revisionsföretaget Intertek är Atea först ut i Sverige att inneha en ISO 37001-certifiering. Den internationella standarden fokuserar på antikorruption och mutor, och ställer höga krav på tydliga ledningssystem såväl som efterlevnad i verksamheten.
Bild på en skog med ISO 37001 logo

- Den här standarden handlar om ett integrerat arbetssätt. Det är inte frågan om ett dokumentationsarbete utan om att hela företaget ska ha kännedom om hur man tillsammans förhindrar korruption och mutor, förklarar Mattias Hedberg som är Chief Compliance Officer för Atea Sverige.

För att uppfylla kraven för ISO 37001 måste verksamheter bevisa ett konsekvent och systematiskt arbete med utbildning, riskhantering, kultur och sitt förhållningssätt till omvärlden och intressenter i den. Ateas förberedelser har handlat om ett dedikerat engagemang i ledningsgruppen ihop med verksamhetsinitiativ såsom temadagar, webbutbildningar och roadshows med Compliance-avdelningen som bollplank. Under ett års tid har olika delar av verksamheten förberett sig för att rapportera till Intertek hur de specifikt jobbar förebyggande med risk.

- Revisionsbolaget har tittat på hur vi jobbar med frågorna lokalt runtom i landet såväl som på huvudkontoret. Det är glädjande att vi får beröm för hur vi skapat ett medvetande i hela organisationen. Nu hoppas vi inspirera andra i branschen att följa i våra fotspår. Det är först när frågan är lika prioriterad i alla led som den här typen av systematik verkligen når resultat, säger Mattias.

Arbetet med ISO 37001 är en vidareutveckling av den koncerngemensamma uppförandekod som infördes 2015, då Atea anställde en Compliance Officer i varje land med ett dedikerat ansvar för dessa frågor.

Kontakta gärna

Mattias Hedberg
Mattias Hedberg Chief Compliance Officer