Frågor och svar om My Atea

Kontakt

Hur får jag åtkomst till My Atea?

För att få access till My Atea krävs det att du har ett konto till Atea eShop. Är du ny kund så ansöker du om att få ett konto uppsatt via eShop "Ny kund". Är du befintlig kund, men saknar konto vänligen kontakta kundtjänst eller din närmsta Atea kontakt för hjälp. 

Jag är ny användare, finns det guidning till hur My Atea fungerar?

I My Atea finns det en användarguide publicerad under ”Anslagstavlan”. Den kompletteras löpande varefter vi fyller på med ny funktionalitet i portalen.

Jag har feedback att ge angående funktionalitet i My Atea vart vänder jag mig?

Lämna feedback på önskad funktionalitet eller rösta på idéer från andra användare i Ateas feedback forum, https://atea.uservoice.com/

Felanmälan

Jag har registrerat ett garantiärende, men jag kan inte se det i My Atea

Ett ärende måste ha fått ett ärendenummer, först då blir det synligt att följa i My Atea. Skulle du fortfarande inte se ärendet, så kan det ha att göra med vilket kundnummer du är knuten mot och om ärendet är registrerat mot samma kundnummer. Kontakta kundtjänst eller din närmsta Atea kontakt för att kontrollera att ditt ärende är korrekt registrerat.

Jag ser inte samtliga ärenden.

Vilka ärenden du ser är knutet till din roll i Atea eShop och vilka rättigheter som den har. Vissa roller visar endast egna ärenden, medan en annan roll ger dig full översikt av samtliga ärenden registrerade. Kontakta kundtjänst eller din närmsta Atea kontakt för hjälp.

Hur vet jag om min produkt fortfarande har garanti?

Är du osäker på om garantin gäller så får du hjälp med att kolla upp detta av Atea hårdvaruservice. Skulle garantin ha gått ut, så kan du få ett kostnadsförslag från Atea. Du väljer själv om du vill acceptera kostnadsförslag eller inte.

Jag har inte serienummer tillgängligt att felanmäla utifrån, hur kan jag söka upp min produkt?

Det går att påbörja en felanmälan från orderinformation eller fakturainformation för att där hitta ecentuellt serienummer på produkten du önskar felanmäla. Gå till Order eller Faktura och utgå från den order alt faktura där du vet att produkten bör finnas med. Från orderrad alternativt fakturarad går det sen att påbörja en felanmälan från de tre punkterna längst ut till höger Produktinformation plockas då från känd data som vi har inläst i våra system. Finns inte inköpet i din order eller fakturahistorik så påbörjar du ärendet från högermenyn och väljer Felanmälan och "Fortsätt till formulär".

Order & Leverans

Jag får ingen träff på den order jag söker på

Sökfältet på startsidan är endast sökbart 30 dagar tillbaka i tiden. Söker du inne i ordermodulen så är det alltid ett förifyllt datumfilter på senaste 3 månaderna. Välj datumspann eller klicka ur det förifyllda datumet helt och få mer än 10 års orderdata att söka igenom. Skulle du fortfarande inte få träff kan det ha att göra med vilken roll och rättigheter ditt användarkonto har alternativt vilket eller vilka kundnummer du är knuten mot. Kontakta kundtjänst eller din närmsta Atea kontakt för hjälp.

Hur kan jag se att min order är levererad?

När din order har status ”Skickad” betyder det att den är utlevererad från lager. Klicka på den gröna knappen med lastbil på orderrad så får du upp mer detaljerad spårningsinformation med exakt datum och klockslag när din order är skickad och levererad. Saknas information, vänligen kontakta kundtjanst@atea.se

Faktura

Jag önskar en fakturakopia?

Du kan enkelt ladda ned en fakturakopia som pdf i My Atea fakturamodul.

My Atea flaggar under ”Aktuella händelser” att jag har fakturor som förfallit?

Systemet flaggar per automatik fakturor som förfallna en dag efter förfallodatum. Det kan vara fördröjningar på betalning vid helg och helgdagar, då försvinner påminnelsen direkt efter betalning är bokad i våra system. Kontakta vår ekonomiavdelning på kundreskontra@atea.se vid eventuella frågor.

Rapporter

Jag verkar inte ha tillgång till Rapporter - hur får jag det?

Vänligen kontakta Kundtjänst eller din ordinarie Atea kontakt för att kontrollera att du har rätt access på ditt användarkonto.

Vilka rapporter kan jag förvänta mig hitta i My Atea?

I dagsläget har användare med access till orderinformation möjlighet att se Ateas klimatrapport, Goitloop och en Order, leverans- och fakturarapport.

 

Jag förväntar mig att se mer information i rapporten än vad jag faktiskt ser

Vänligen kontakta kundtjanst@atea.se eller din Atea kontakt för att kontrollera att ditt användarkonto är uppsatt med korrekt/-a kundnummer.