2022-09-20

Digitala analfabeter - får ledningsgrupper vara det 2022?

Jag har träffat mängder med ledningsgrupper genom åren och blir alltid lika förvånad när någon säger att de är "digitala analfabeter". Får man vara det i en ledningsgrupp år 2022? Hade personen fått sitta där om hen sagt, ”jag har ingen förståelse för ekonomi” eller "jag förstår inte affärer och affärsutveckling". 

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn Chefsarkitekt

Jag hävdar att alla i ledande befattning måste ha ett visst mått av digital förståelse för att kunna leda en organisation i det digitala samhället vi lever i. Med det menar jag inte att man förväntas kunna programmera, konfigurera en server eller ta sig förbi en brandvägg. Förstår vi inte teknologins möjligheter och begränsningar kan vi heller inte förstå dess potential.

Risken är att ansvaret för att driva digitalisering läggs på en avdelning. Det får inte vara EN avdelnings jobb att driva digitalisering, på samma sätt som det t.ex. inte bara är ekonomiavdelningens ansvar att hantera ekonomisk uppföljning och utveckling. 

Hur långt är gränsen flyttad om tre år?

En utmaning är dock att gränserna för de tekniska möjligheterna förflyttas så otroligt snabbt. Där gränsen gick för tre år sedan går den inte längre idag och det är svårt att sia om var gränsen går om ytterligare tre år.

En annan utmaning är att förstå när det är rätt tillfälle att börja använda en teknologi. En teknologi är aldrig så hajpad som innan den på riktigt har börjat skapa värde. Istället tenderar förväntningarna vara överdrivna om teknologins framtida betydelse vilket gör att en hajp ofta till en början följs av ett ifrågasättande och en besvikelse innan den på riktigt börjar skapa värde. 

Bevaka allt som inte är "vi"

Nyckeln till en ökad digital kompetens och förståelse för tajmingen är att ha uppsikt över och kontinuerligt bedöma de trender som kan tänkas påverka den egna affären och organisationen på kort och lång sikt. Ett sätt är att jobba med systematisk omvärldsbevakning.

Systematiskt omvärldsarbete sker samordnat och regelbundet inom organisationen mot ett definierat mål och med en överenskommen process. I dagens snabbföränderliga värld behöver vi dessutom omvärldsbevaka med tätare iterationer och med fler perspektiv, där vi både belyser aktuella händelser och vår kunds förändrade behov samtidigt som vi också följer teknologiska trender för att identifiera om och hur de kommer att påverka den egna organisationen och affären.

Behöver ni hjälp med omvärldsbevakning, trendspaning eller till att injicera digital kompetens i er ledningsgrupp?

Hör av dig. På Atea jobbar det både Strategiska Rådgivare och Verksamhetsutvecklare som har lång erfarenhet att stötta just ledningsgrupper i de här frågorna.  

Etablera långsiktiga strategier och identifiera hur it och digitalisering kan bidra till att uppnå organisationens mål. Kika in här