2022-05-09

Dags att agera klimatsmart vid it-köp

Det är hög tid att gå över till en cirkulär konsumtion om jordens resurser ska räcka till kommande generationer. Det gäller inte minst digitala verktyg som datorer, plattor och telefoner. Atea har kompetensen, erfarenheten och insikterna som gör att alla it-köpande verksamheter kan fatta klimatsmarta beslut.

De allra flesta aktörer i Norden både vill och kan göra klimatsmarta och hållbara val. Men vilken strategi vi väljer och vilka inköp vi gör hänger ihop – och påverkar hur klimateffektiva vi blir.

– Om alla mobiler och datorer kan användas så länge som möjligt – i stället för att hamna i en byrålåda skulle det ha stor effekt på vårt ekologiska avtryck. Det är nyproduktion som innebär den tyngsta belastningen för jordens resurser. Till exempel består kretskort och halvledare till stor del av ändliga mineraler, säger Chiara Selvetti.

Chiara Selvetti, Director Sustainable Business

Inga datorer i byrålådan

Men i praktiken lever vi fortfarande i ett linjärt system. Låt oss i tanken följa en dator en kort stund. Ett vanligt scenario är att datorn upphandlas och levereras av en etablerad it-aktör. Redan innan den tas i bruk har den orsakat 1,2 ton avfall (genom utvinning av råvara, tillverkning, transporter mm). Sedan tas datorn i bruk och används fullt ut i tre år. I nästa steg är det ganska vanligt att datorn hamnar i en byrålåda i väntan på att någon i verksamheten behöver en reserv-dator. I bästa fall skickas den tillbaka via Atea eller annan återtagspartner. Av de datorer som Ateas säljer idag, kommer endast en tredjedel tillbaka (för återtag, återbruk mm).

Linjär konsumtion med det invanda mönstret “köp, konsumera, släng” tär på jordens resurser och har en negativ påverkan på ekonomin (andrahandsvärdet går förlorat) och på klimatet som helhet.

Vinsterna med cirkulär it

I en cirkulär ekonomi däremot vill man i stället behålla den digitala enheten (dator, platta eller telefon) så nära användaren som möjligt, så länge som möjligt. Med andra ord är det klokt att satsa på: återanvändning i första hand, reparation i andra hand – och i sista hand återvinning. I det cirkulära flödet använder vi it-hårdvaran mer effektivt och först när produkterna är helt obrukbara återvinns de. 

Skapa en bild av hela flödet

Mats Löwnander, chef för Atea Hardware Services

Den som vill skapa positiv och bestående förändring behöver utmana sitt tankesätt. I en cirkulär ekonomi börjar vi med att ställa frågor som ger oss en bild av behov, effekt och flöden, säger Chiara Selvetti och ger exempel på frågor som hjälper dig få fram bilden:

– Vilka mobiltelefoner behöver vi? Vilka medarbetare behöver datorer med hög kapacitet? När den gruppen använt datorerna i ett visst antal år, vad händer då? Tankar och beteenden är en del av omställningen, säger Chiara Selvetti.

– Först när verksamheten kartlagt sina behov och har en tydlig bild av vilka effekter de vill åstadkomma – då kan it-inköpen påbörjas, säger Mats Löwnander, chef för Atea Hardware Services.

”Linjär konsumtion med det invanda mönstret “köp, konsumera, släng” tär på jordens resurser och har en negativ påverkan på ekonomin (andrahandsvärdet går förlorat) och på klimatet som helhet.”

Atea själva utmanas i att tänka nytt

Med norra Europas största center för logistik, återtag och återbruk är Atea väl positionerade för att hjälpa it-köpare på sin hållbarhetsresa. Men Atea kände att det behövdes fler insatser, för att få till en förändring på hela marknaden.

– De senaste åren har vi satsat rejält på att uppgradera våra medarbetares hållbarhetskompetens. Idag har vi många specialistsäljare och it-konsulter som stöttar våra kunder med strategier och cirkulära processer, råd kring inköp och val av produkter. De vet hur man får till effektiva flöden för återbruk och reparationer med mera. Eftersom Atea är en så stor aktör är det vårt ansvar att göra det lätt att göra rätt, säger Mats Löwnander.

5 tips – tänk cirkulärt från början!
  1. Planera för långa livscykler (för digitala enheter) från början! 
  2. Lägg lika mycket tid på avveckling som på anskaffningsprocessen, när det gäller it-hårdvara. Det är grunden till att bli cirkulär.  
  3. En hållbar strategi innebär att vi alla väljer datorer och mobiler som hjälper oss utföra jobbet på bästa sätt (inte för att alla ”måste” ha den senaste mobilen för att den är snygg eller cool). 
  4. Identifiera dolda kostnader som service och stillestånd. När en mobil eller en dator blir liggande i en låda sjunker andrahandsvärdet snabbt. Alla loopar ska gå snabbt och smidigt.  
  5. Jämför olika partners förmåga, hur väl de kan stötta dig som kund. Från strategi och inköp, till er förändringsresa och cirkulära processer – hela vägen genom logistik med returer, säker radering samt återtag, återanvändning, service – och i sista hand demontering och återvinning.

Vill följa produkterna, så snart som möjligt

Ett scenario som Mats hoppas blir verklighet inom kort (lösningarna finns!) är att varje gång en kund köper en dator, mobiltelefon eller surfplatta, registreras serienumret för varje enskild produkt.

Då blir det enkelt att följa upp (exempelvis) hur många mobiler som fått service, hur många som fått ett andra liv i egen eller annan verksamhet, hur många datorer som var obrukbara vid återtaget, men som kunde lagas med komponenter från annan defekt produkt i flödet.

– Det är ju spårningen av produkter som ger värdefulla data som leder till fler smarta och klimateffektiva beslut, säger Mats Löwnander. 

Självklart har Ateas kunder kommit olika långt på sin klimat- och hållbarhetsresa.

– Oavsett om du redan har en genomtänkt klimat- och hållbarhetsstrategi eller om du precis påbörjat arbetet, så kan vi stötta dig. Vi har erfarenheten, kompetensen och insikterna som visar vilka handlingar och förändringar som ger bäst effekt, säger Mats Löwnander.

Stora effekter när cirkularitet blir lönsamt

Att låta digitala verktyg leva så länge som möjligt är inte bara positivt för klimatet. Andrahandsvärdet innebär också att du får pengar tillbaka. För stora verksamheter, som kommuner, handlar det om stora summor.

– Vi gör det lätt för våra kunder att följa upp de ekologiska och ekonomiska vinsterna. Du får en klimatrapport som du kan använda på flera sätt. Dels som en del i er egen hållbarhetsredovisning. Men siffror fungerar ju också som bränsle för motivationen. Att visualisera effekterna sporrar aktiviteten, säger Mats Löwnander.

Med de stora volymer av it-hårdvara som Nordens privata och offentliga organisationer årligen konsumerar, kan Ateas kunder bli navet i ett helt nytt ekosystem.

– Vi vill använda vår plats i it-branschen för att skapa en viktig och långvarig förändring och värde för både kunder och partners, avslutar Chiara Selvetti.

Följ dina återtag i en klimatrapport!

Etta enligt Global 100-rakning

Atea är det mest hållbara bolaget i kategorin it-tjänster, enligt indexmätningen Global 100 som publiceras av det Torontobaserade research-bolaget Corporate Knights. Detta gör Atea till ledande i branschen och nummer 51 i den totala rankingen. 

 

***************************

Text: Ulrika Nybäck
Foto: Fredrik Andersson