Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Kundcase

Lönsamt för Växjö kommun att återvinna it

Att återvinna gammal it-utrustning istället för att slänga den på skroten är inte bara miljövänligt. För Växjö kommun har det också blivit ett ekonomiskt lyckokast.
Växjö kommun
Goitloop
Växjö

Återvinna och återanvända all uttjänt it-utrustning säkert och hållbart.

I Växjö kommun läggs mycket fokus på miljö och hållbarhet. Det genomsyrar såväl näringslivet som det kommunala arbetet. År 2008 fick Växjö kommun även EU-kommissionens utmärkelse Europas grönaste stad som ett bevis för att de verkligen lyckats med sin gröna vision.

”Jag tror inte företag förstått de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av it-återvinning fullt ut. ”

— Thomas Egonson
Tjänsteansvarig för digital arbetsplats, Växjö kommun

När kommunen skulle göra en ny it-upphandling för två år sedan var det därför självklart att lägga mycket fokus på miljö och återvinning. Upphandlingen vanns av Atea och det nya avtalet tog avstamp från de tre benen; miljö, säkerhet och ekonomi.

- Vårt tidigare klientavtal skrevs också med Atea, men det hade främst fokus på miljö och säkerhet. Då ville vi säkerställa att innehållet i datorerna raderades och att de sedan avyttrades på ett miljövänligt sätt. Vi hade inte så bra koll på vad en dator var värd och om utrustningen kunde säljas vidare, säger Thomas Egonson, som är tjänsteansvarig för digital arbetsplats i Växjö kommun.

De senaste åren har kommunens miljötänk dock växt och likaså marknaden för återbruk av it-utrustning. 

”Det bästa vi kan göra för miljön är att förlänga livet på en befintlig produkt istället för att tillverka en ny.”

— Thomas Egonson
Tjänsteansvarig för digital arbetsplats, Växjö kommun

- Vi vill ju uppnå den bästa effekten för miljön och det tror jag vi kan göra genom att låta vår uttjänta it-utrustning rekonditioneras och användas av någon annan. Kan vi dessutom få en ersättning för försäljningen av denna så är det ju ett plus. Därför fokuserar vi idag inte bara på miljö och säkerhet, utan även på ekonomi, säger Thomas Egonson.

För att få så bra ekonomi som möjligt har Växjö kommun därför tillsammans med Atea skapat en ny ersättningsmodell för återbruket av gamla datorer. Atea får en avtalsenlig ersättning för att hämta all gammal it-utrustning och för att radera innehållet i dessa. Själva återköpet av den avyttrade utrustningen har dock lyfts ut från den ersättningen. Kommunen får istället en andel av det marknadsmässiga pris som Atea säljer kommunens gamla it-utrustning för.

 - På detta sätt blir det väldigt tydligt vad vi betalar för upphämtning och säkerhet och vad vi får tillbaka vid vidareförsäljning. Modellen grundar sig på att vi har en öppenhet i flödet. Atea redovisar sina intäkter till oss och vi får en detaljerad och bra rapportering tillbaka, säger Thomas Egonson. 

Enligt avtalet har Växjö kommun även möjlighet att konkurrensutsätta den del av avtalet som hänför sig till köp av återtagen utrustning. På detta sätt kan de jämföra Atea med andra aktörer som säljer vidare it-utrustning och säkerställa att deras ersättning är marknadsmässig. Än så länge ser dock Växjö kommun ingen anledning att byta aktör. 

”Det är ju en viss fördel att använda Atea eftersom de sköter hela återvinningsloopen.”

— Thomas Egonson
Tjänsteansvarig för digital arbetsplats, Växjö kommun

 - Vi är nöjda med Ateas försäljning och det är ju en viss fördel att använda Atea eftersom de sköter hela loopen. Vi beställer ny utrustning hos Atea som de sedan konfigurerar, levererar och installerar. När den sedan är uttjänt hämtar de upp den, rekonditionerar, och raderar information för att till sist sälja den vidare. Att Atea har hand om hela logistikflödet är en stor fördel, säger han.

Thomas Egonson nämner också att en av de stora fördelarna med att arbeta mer aktivt med återbruk av it-utrustning är att man får bort ”skrottänket” i kommunen.  

Det är framförallt i skolorna, som har många digitala enheter och dessutom en stor omsättning av dessa, vi försöker förklara värdet av att alla datorer återlämnas i ett så komplett och bra skick som möjligt. För att skolorna ska förstå den ekonomiska biten så får de tillbaka restvärdet på de datorer som de samlat in och som sålts vidare.

Det är fortfarande många företag som inte utnyttjar potentialen som finns i återbruk av utrustning. Varför tror du att det är så? 

Många tror att gammal it-utrustning är skrot, men det finns en stor marknad för detta. Jag tror inte att alla företag förstår de ekonomiska och miljömässiga aspekterna fullt ut, men det är sådant som Atea kan hjälpa till med. Det bästa vi kan göra för miljön är att förlänga livet på en befintlig produkt istället för att tillverka en ny.

Vilka är fördelarna med att arbeta med Atea på det sätt som ni gör?  

Att de kan leverera en helhet från beställning och leverans av ny it-utrustning, till hämtning, rensning och försäljning av gammal utrustning. Det är en styrka. Vi känner oss också trygga med att de följer alla säkerhetsföreskrifter och miljöaspekter som finns när det gäller återvinning och återbruk av datorer. Dessutom har vi ju konkurrensutsatt deras tjänster och vi vet att de kan leverera helheten till ett bra pris dessutom.

Vill du veta mer eller komma igång med återvinning?

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*

Tillbaka till Kundcase
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer