Hoppa till huvudinnehåll

Samverkansmodellens betydelse för att uppnå en bättre kundupplevelse

Det blir mer vanligt inom it-branschen att arbeta med samverkansmodeller och i vissa fall är det ett krav. En noga utarbetad samverkansmodell är ett ovärderligt verktyg för att säkra att leveransen blir enligt avtalet mellan parterna. Syftet med studien var att undersöka effekten av kundupplevelsen utifrån samverkansmodellen som Atea använder sig av.

Av: Jonatan Utterfors, Account Manager-utbildningen, Företagsekonomiska Institutet

Exjobb om samverkansmodellen

”Förändringar och effekter efter implementering av RPA i mindre svenska kommuner”

Studien undersöker sex mindre svenska kommuner som har implementerat RPA, med syftet att undersöka effekterna och förändringarna som har uppkommit efter implementationen. Arbetet gav oss möjligheten att samarbeta med Atea och ge oss en inblick i deras vardag, ett samarbete som ledde till att vi båda idag arbetar på Atea inom RPA respektive BI.

Av: Yalda Ali och Jonas Sahlberg, Systemvetenskapliga programmet

Läs exjobb om RPA

KTH

Vägen till att bli en High Involvement Innovation Organisation: Hur man kan förbättra intern innovation hos ett IT-infrastrukturföretag genom att involvera medarbetare.

Av: Ellen Skogh och Linnea Stenberg, KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.).

Läs exjobb från KTH

Luleå Tekniska Universitet

”Industry Branding i IT-branschen: Industry Branding – en möjlighet för svenska IT-företag att marknadsföra och attrahera unga, kvinnliga medarbetare.”

The purpose of this study is to investigate how IT companies can apply Industry branding in their marketing strategy, with the aim to market the IT industry to influence young women to choose an IT education at a college or university.

Av: Olausson, Emma och Sjöberg, Cecilia Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.

Läs exjobb om Industry Branding

Luleå Tekniska Universitet

”Utmaningar inom attitydanalys och automatiseringar av enkätanalyser”

En kvalitativ fallstudie och ett experiment som utreder det mänskliga sättet att analysera text jämfört med ett attitydanalys-verktygs tolkning. Syftet med studien var att ta fram skillnaderna som uppkommer vid jämförelsen av människans analys av text och attitydanalys-verktygets analys.

Av Merve Günes & Oscar Norberg

Läs exjobbet från Luleå Tekniska Universitet

Umeå Universitet

Följande uppsats har som avsikt att undersöka hur friskvårdssatsningar värderas och om de har någon påverkan på deltagarnas nivå av fysisk aktivitet och om det i sin tur påverkar deras psykiska välmående. Ett exempel på det är Ateas Sverigestafett.

På bilden: Platschef Jörgen Winqvist, Carina Vennberg, koordinator Atea Umeå, Sanna Holmlund och Lars Erik Palm, konsult Atea Umeå

Läs exjobb från Umeå Universitet

Luleå Tekniska Universitet

”Utmaningar och rekommendationer vid utvecklandet av robotstyrdprocessautomation inom en verksamhetsprocess”

RPA är en teknik som används för att automatisera repetitiva, tidskrävande och manuella arbetsuppgifter som tidigare utförts av en människa. Uppsatsen syftade till att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till tekniken genom att själva kartlägga, analysera och utveckla en RPA-robot för en verklig process åt en av Ateas kunder. Exjobbet gav oss en inblick i området, samt i hur Atea arbetar vilket gjorde att vi ville fortsätta arbeta med RPA på Atea.

av Agnes Vålvik och Klara Nesterud

Läs exjobbat om RPA här

Karlstad Business School

"Framtidens medarbetare inom IT - en jämförande studie"

En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation inom IT-branschen utifrån IT-företaget Ateassamt kvinnliga och manliga IT-studenters perspektiv.

av Elin Johansson och Ebba Idmark

Läs exjobb från Karlstad Business School