Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Information Management

AI i din verksamhet hjälper medarbetarna och frigör tid

Det blir allt vanligare att företag och organisationer frigör tid för sina medarbetare genom olika AI-lösningar. Verksamhetsnyttan ligger i fokus och våra specialister finns som stöd från inspiration, för att komma igång och hela vägen fram till önskad effekt.
Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är ett samlingsbegrepp för flera olika underliggande teknologier. Förenklat kan man säga att AI är förmågan av maskiner att simulera den kognitiva förmågan som människor har. Det kan t.ex. vara digitala assistenter som används vid språkförståelse eller algoritmer som med maskininlärning använder sig av historisk data för att ta fram prognoser för framtida resultat.

Hur fungerar AI?

Det är svårt att ge ett enkelt svar på hur AI fungerar eftersom AI tillämpas med olika metoder och inom ett brett område. För varje enskilt fall anpassas tillvägagångssätt och algoritmer utifrån det mål man vill uppnå. Om vi t.ex. pratar om digitala assistenter, är det viktiga att utveckla en språkförståelse och då är det just den funktionen som AI-programmet ska fokusera på. AI-botten behöver förstå innebörden i den fråga som användaren ställer och kunna ge ett bättre svar än vad regelstyrda metoder som t.ex. statistisk matchning kan ge. Enkelt förklarat är att AI känner igen orden som används, om det är verb, substantiv och pronomen och vilken innebörd deras relativa placering i meningen har.

Maskininlärning är annan metodik som innebär att AI lär sig förstå samband genom att analysera historiskt data och automatiskt anpassa en eller flera kopplade algoritmer och dess parametrar för att kunna förutspå sannolika utfall baserat på aktuell data. För en människa skulle det vara svårt eller rent av omöjligt att förstå samband mellan variabler och stora mängder data , för att därefter skapa en algoritm som kan lösa de problemställningar som maskininlärning kan lösa. Detta ger oss möjlighet att med hög sannolikhet kunna förutse olika utfall för t.ex. prediktivt underhåll, lagerhållning, produktionsbehov, bildanalys, mm.

Bildigenkänning är en annan teknologi inom AI. Det handlar om att AI har olika metoder för att förstå innehållet i en bild. AI kan t ex urskilja vilka olika objekt som finns i en bild eller film, och till och med identifiera enskilda individer.

Vanlig användning av AI idag

Ett av de vanligaste områdena där AI används är digitala assistenter som svarar på vanliga frågor som ställs av kunder eller personal vilket kan skapa stora värden både internt och externt då den frigör tid för personalen, förbättrar kundupplevelsen eller ökar försäljningen. Ett annat område för maskininlärning är analys av data, t.ex. för att mer effektivt granska fakturor.

Risker med AI

När AI modeller skapas finns alltid en risk att den speglar personen som programmerar. Om det t.ex. är en person med fördomar kan det återspeglas i AI:n om det skulle kunna användas på ett oetiskt sätt. En annan risk är att det ibland kan finnas en övertro på AI att ska lösa en problematik då man glömmer att AI bara genererar data baserat på fakta. Det är viktigt att de metoder och modeller som används är baserade på de faktiska förutsättningarna, vilket är varför generiska lösningar kan skapa oönskade effekter.

Vad är etisk AI?

Etisk AI är en viktig aspekt för att inte skapa en AI som agerar fördomsfullt gällande t.ex. etnicitet, kön, ålder eller sexuell läggning. Det säkerställer man genom att undvika fördomar när man tränar AI-modellerna, ha tydliga riktlinjer och policys för hur AI ska tillämpas och en metodik som innehåller mjuka värden utöver de rent tekniska.

AI i framtiden

Vi kommer att se AI överallt där man har beslutsprocesser som baseras på komplexa underlag. Vi kan redan nu se exempel inom sjukvården där man börjat bedöma röntgenbilder med hjälp av AI i mindre skala, det kommer vi se mycket mer av framåt. AI används också för att snabbare kunna identifiera bedrägerier i t.ex. banksystem. Inom rättsväsendet kommer AI kunna användas i större utsträckning för t.ex. identifikation. Företag och människor blir mer medvetna om miljön och här kan man ta hjälp av AI för att minska miljöavtryck, t.ex. med körjournaler för insamling av data och AI-baserad ruttoptimering för effektivisering av körsträckorna.

3 tips för att lyckas med AI
 • Börja med insikten att varje case är unikt. Lägg gott om tid på förstudien och utgå ifrån era uppsatta mål och förutsättningar.
 • Börja med ett mindre projekt, men sätt igång nu för att inte tappa konkurrenskraft.
 • Ta hjälp av oberoende specialister med en tydlig verksamhetsförståelse och teknisk kompetens.
3 fallgropar att undvika med AI
 • Välj inte teknik/plattform förrän förstudien är genomförd och ni är överens om mål och strategi.
 • Lämna inte verksamheten utanför, de behöver vara med i processen och förstå vad som ska uppnås.
 • Undvik generella och färdiga AI-lösningar

 

Svenskar är positiva till AI lösningar – inom nästan allt

Under hösten har Atea tillsammans med Ramboll, Husqvarna och Telia tagit tempen på svenskarnas kunskap och attityder kring AI. Totalt har 1 000 svenskar mellan 18 och 64 fått svara på frågor om AI i undersökningen som genomförts av Insight Intelligence. Här kan du ladda ner rapporten.

Ladda ner som pdf

Exempel på AI-leveranser med tydlig verksamhetsnytta

 • Kommuner/ Regioner/ Myndigheter
  Har ofta liknande utmaningar, såsom återkommande frågor från externa och interna kunder. Medarbetarna lägger mycket tid på dessa. En digital assistent avlastar verksamheten och frigör tid för annat. En annan effekt är att de externa kunderna får tillgång till service av samma kvalitet oavsett tid på dygnet.
 • Byggbolag
  Här finns ofta utmaningen på arbetsplatser med att obehöriga personer befinner sig i områden där enbart byggpersonal får vara. Med bildigenkänning kan vi identifiera vilka personer som får vistas på byggarbetsplatsen.
 • Hälso- & sjukvård
  Det är högt tryck på verksamheten inom Hälso- & sjukvård. Vi är engagerade i många olika innovativa utvecklingsprojekt runt om i landet. För att korta ned väntetider och frigöra tid för personal levererar vi maskininlärning. Det ger bättre beslutsunderlag för kortare ledtider, snabbare bedömningar och mer exakta beslut.
 • Energibolag
  En utmaning hos energibolag är tid som läggs på att manuellt kontrollera fakturor som genom regelstyrda metoder flaggas som felaktiga. Vi levererar AI i form av maskininlärning som validerar fakturorna genom en algoritm som väger in väder, hur många som bor i hushållet, historik och andra variabler som påverkar elförbrukningen. Maskininlärning har kapacitet att väga in många fler parametrar än vad medarbetarna manuellt mäktar med. Som ett exempel kan fakturaanalys hanteras av AI, vilket sparar många timmar varje månad genom att minska antalet felaktigt flaggade fakturor. Samma lösning kan också användas för att förutspå energiförbrukning och hjälpa kunden att minska sin miljöpåverkan genom att planera elproduktionen och minska nyttjandet av brännbart material.

 

Johan Ripgården

Johan har dryga 20 års erfarenhet inom analytics och affärssystem och lär sig nya saker varje dag. Det krävs i ett område som analytics med AI som loket, som leder utvecklingen inom området i snabb takt. Johans specialområde är att förstå och omsätta kundernas utmaningar till strategier inom analytics.
Tillbaka till Information Management