2021-11-23

Tre anledningar till att laga din dator

Minska din klimatpåverkan, få bättre ekonomi och ta ditt ansvar genom att lämna in din dator på service!

Zahraa Al-Saraj
Zahraa Al-Saraj
Servicespecialist

En klimatpåverkan på 300 kg koldioxid per dator under dess livscykel

Visste du att en dator släpper ut cirka 300 kilo koldioxid under sin livstid? Den största andelen av utsläppen sker i produktionsfasen. Jordens resurser är begränsade och vi har inte oändligt med vatten, olja eller sällsynta jordartsmetaller för att fortsätta producera nya produkter för alltid. Genom att förlänga livslängden på din dator kan du sänka datorns klimatpåverkan. Om du väljer att förlänga datorns livstid så kan utsläppen minskas med upp till cirka 29 % procent. För att förlänga livslängden på din dator kan du exempelvis byta ut komponenter som slitits ut eller gått sönder (TCO Certified, 2020)

Färre köp – bättre ekonomi

Hur gör du? Fundera på hur du kan få din dator att hålla längre. För att uppnå detta måste du säkerställa att den fungerar längre. Tänk dig att ditt torkarblad på bilen går sönder, då behöver du inte byta ut hela din bil, eller hur? Då räcker det att byta ut det trasiga torkbladet. Du kommer att behöva service för att laga och underhålla en dator, då byts den trasiga delen ut, vilket förlänger livslängden.

Vissa upplever att det är kostsamt med service, men tänker då inte på den inbesparade kostnaden i både kronor och klimatpåverkan. En undersökning säger att ungefär 28 % av datorns kostnader kan besparas genom att förlänga livstiden, men viktigaste av allt så hjälps vi åt att minska koldioxidutsläppen för tillverkningen av en ny dator.

Miljöansvaret

En dators livscykel innehåller många delar och en allt viktigare del är service. Det är allas vårt klimatansvar att göra vad vi kan för att våra it-produkter ska leva längre. Det gäller att bara att bestämma sig för att se de alternativa möjligheterna och använda dem. Om inte för din egen framtid, så för de kommande generationernas skull. 

Ta ditt ansvar!

Atea reparerar 30 000 datorer per år på certifierade servicekontor runt om i landet. Vi säkerställer att datorn får de delar den behöver, byter ut dem och lagar det som tidigare inte fungerat. Detta är en liten del av vad vi kan erbjuda för helhetslösningar kring reparationer och återtag på Atea. Genom att laga istället för att slänga och köpa nytt har du möjlighet att påverka hur framtiden ska se ut. Det är ett steg framåt för att nå hållbarhetsmålen som är satta på din arbetsplats. Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig.