2023-11-15

Daniel, en av 137 diplomerade hållbarhetsambassadörer: ”Det finns ett otroligt driv”

För att ännu effektivare stötta kunders hållbara omställning och öka den interna kompetensen utbildar Atea nu egna hållbarhetsambassadörer runt om i hela Sverige, samt resten av Norden och Baltikum. Hittills har 137 medarbetare diplomerats för att ingå i detta växande nätverk av ambassadörer. En av dem är Daniel Westermark, kundansvarig i Skellefteå.

Daniel, en av Ateas 137 diplomerade hållbarhetsambassadörer

– Inom det här nätverket av ambassadörer hålls vi uppdaterade och får en större inblick i olika aspekter av hållbarhetsfrågan. På senare tid har vi exempelvis haft mycket diskussioner om hur vi på Atea på bästa sätt kan hjälpa kunderna med de ökade kraven på klimatrapporteringen kopplat till it-miljön i och med EUs nya direktiv om hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), säger Daniel Westermark.

EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning är bara en bråkdel av den verklighet som svenska organisationer – och därmed Ateas medarbetare – behöver hänga med i.

Syftet med ambassadörsprogrammet är att höja både kunskapsnivån och kompetensen hos medarbetare som är engagerade i hållbarhetsfrågan, så att de med större kraft lokalt kan agera för att ge hållbarhet mer utrymme, både internt och i samtal med kunder och partners.

”Tillsammans är vi extremt starka”

Programmet har fyra byggstenar:

  • Hur Atea arbetar med hållbarhet inom leverantörskedjan, bland annat genom medlemskapet i Responsible Business Alliance (RBA)
  • Initiativet Atea Sustainability Focus, ASF, för att driva branschen inom hållbar it
  • Värdet av att ställa om till en cirkulär affärsmodell
  • Vikten av en mer hållbar upphandling av it

– Det har varit väldigt värdefullt att få arbeta tillsammans med de andra deltagarna i workshops, diskutera frågorna utifrån olika perspektiv, och på olika sätt komma vidare i de här frågorna, säger Daniel.

I nätverket av hållbarhetsambassadörer verkar bland annat kundansvariga, specialistsäljare, konsultchefer, platschefer och konsulter.

– Vi har alla våra olika erfarenheter. Ingen kan allt, men tillsammans är vi extremt starka. Jag får mycket inspiration från andra som inte har min roll.

”Ett av de bästa verktygen organisationer kan använda”

Som kundansvarig är Daniel särskilt angelägen om att sprida förståelsen kring hur organisationer resonerar om hållbarhet, och på senare tid har han varit drivande i att arbeta med hur Atea kan möta organisationers behov kring CSRD-direktivet.

– Ambassadörsprogrammet och ambassadörsnätverket har lett till mycket mer tydlighet i hur vi på olika sätt kan hjälpa organisationer med hållbarhet. Vi har en större inblick i vem som sitter på rätt kunskap och vilka hållbarhetsnyttor vårt utbud av tjänster och initiativ kan skapa, säger Daniel.

Han tar upp Kravguiden, en digital guide som hjälper organisationer att ställa mer relevanta hållbarhetskrav vid inköp och i upphandlingar. Att använda inköp och upphandlingar är organisationers mest kraftfulla verktyg för att påverka it-branschen i en mer hållbar riktning.

– Den guiden är ett av de bästa verktygen för organisationer som vill arbeta med hållbarhet men inte vet var de ska börja, menar Daniel.

Avslutningsvis, vad är det största värdet av ett ambassadörsnätverk? Så här svarar Daniel:

– Det ger en bra trygghet. Vi är ett starkt team, med ett otroligt driv och engagemang som förs ut till både våra kollegor och kunder.

Så gör ambassadörsnätverket skillnad

Det sex månader långa ambassadörsprogrammet har skapat en kompetensförflyttning internt på Atea. 137 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum (46 i Sverige) har nu förstärkt kompetens för att effektivt hjälpa kunder och kollegor i hållbarhetsarbetet. Fler ambassadörer utbildas löpande.

Caroline Colldahl, hållbarhetsspecialist och ansvarig för Ateas ambassadörsprogram.

”Med ambassadörer på lokal nivå runtom i hela landet genomsyrar hållbarhet Atea och når ut i samtalen med våra kunder”, säger Caroline Colldahl, hållbarhetsspecialist, och ansvarig för ambassadörsprogrammet.

Siktet är inställt på att få fler organisationer att engagera sig i att driva branschen mot hållbar it genom hållbarhetsforumet Atea Sustainability Forum (ASF), ställa mer relevanta hållbarhetskrav vid upphandlingar som skapar effekt, och snabbare ställa om till en cirkulär hantering av sina it-produkter.

Stort fokus läggs på att upprätthålla kompetensen hos ambassadörerna. De lokala ambassadörerna träffas regelbundet i sina regioner för att diskutera och dela erfarenheter, tips och utmaningar i arbetet med att sätta hållbarhet ännu mer i fokus. Varje region har även en hållbarhetsspecialist som jobbar heltid med att stötta kunder i deras hållbarhetsarbete.

Källa: Caroline Colldahl, hållbarhetsspecialist, och ansvarig för ambassadörsprogrammet.

För mer information om lösningar för mer hållbar it, vänligen besök vår sida om hållbar it.