2021-03-01

Hållbarhet som kvalitetsstämpel

Det Atea erbjuder dig som kund ska bidra till att göra din verksamhet ännu bättre idag – men också i framtiden. Då måste hållbarhet vara en del av ekvationen, inte minst för att kunna dra nytta av it:s enorma potential att bidra till ett hållbart samhälle.

Cecilia Lindhagen, affärsområdeschef, flexibel arbetsplats
Cecilia Lindhagen
Chef Digital Workplace
Man och kvinna håller händerna och tittar ut över sjö

I takt med digitaliseringen ökar energianvändningen i världens datahallar*, men samtidigt kan digitala lösningar bidra till att lösa eller åtminstone hantera flera av våra hållbarhetsutmaningar. För att uppnå Parisavtalet och de globala målen under det här årtiondet räcker det inte längre med inkrementella förbättringar utan vi behöver transformativ utveckling. Ett klassiskt exempel på en transformativ utveckling är smarta telefoner, som ersätter en hel del andra produkter som inte längre behövs, såsom kamera och musikspelare. Ett annat är resfria möten. Efter ett år med coronapandemi och hemarbete känns det redan naturligt att jobba på distans, men det vi bevittnar är en enorm omställning, och jämfört med bara för något år sedan kan vi idag utföra många fler uppgifter på distans.

Alla erbjudanden bedöms utifrån hur de bidrar till hållbarhet

Atea har möjlighet och ansvar att bidra till en hållbar digitalisering, inte minst genom de lösningar vi erbjuder våra kunder. Samtliga Ateas erbjudanden genomgår varje kvartal en intern kvalitetsgranskning för att säkerställa högsta kvalitet när det kommer till ett antal parametrar, till exempel kundbehov, teknikval och säkerhet. En annan viktig parameter är hållbarhet, vilket kan kännas givet efter vad du just läst, men att hållbarhetsfrågor genomsyrar ett företags samtliga erbjudanden på så genomgripande sätt är ovanligt. Vi anser dock att i en granskning med syfte att erbjuda våra kunder bästa möjliga kvalitet är hållbarhet ett givet värde.   

Klimatutmaningen som utgångspunkt

I granskningen beaktar vi samtliga hållbarhetsaspekter – ekonomiska, sociala och inte minst miljömässiga. Vi lägger ett särskilt fokus på klimatrelevans, både för att minimera klimatfotavtrycket från våra erbjudanden men i synnerhet för deras potentiella klimathandavtryck, det vill säga nyttan vi kan skapa hos våra kunder i form av minskade klimatutsläpp från deras verksamheter. Detta gör vi bland annat genom att: 

  • Granska hur erbjudandet bidrar till cirkularitet
  • Säkerställa att aktören som erbjudandet driftas hos har en policy om förnybar energi
  • Granska hållbarhetsarbetet hos de partners som är underleverantörer i erbjudandet**
  • Optimera erbjudandet både gällande energieffektivitet och eventuell mängd hårdvara 
  • Och sist men inte minst – identifiera erbjudandets eventuella positiva klimathandavtryck

Hör gärna av dig om du vill höra mer om vårt hållbarhetsarbete eller hur vi kan hjälpa er nå era hållbarhetsmål!

Cecilia Lindhagen, chef digital workplace och Maria Vuorelma, klimatansvarig

 

* Datamängden ökar dock snabbare än energiåtgången. Enligt en artikel i Science steg energianvändningen mellan 2010-2018 med 6 %, medan datamängden under samma tidsperiod ökade med 550 %. https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/data-centers-energy-efficient

** Se vilka partners som är godkända enligt våra hållbarhetskriterier. Det finns dock en mängd andra partner som vi jobbar på att granska  samt har dialog med för att de skall kunna nå våra krav. https://www.atea.se/eshop/campaigns/sustainable-it