2023-01-30

Hållbarare datalagring i molnet och on prem: Kapa kostnaderna och minska klimatavtrycket

Datalagring glöms ofta bort i diskussionerna om hållbarhet. Men ju mer ni digitaliserar, och ju mer ni använder data, desto nödvändigare att ta ansvar för servrarnas energiförbrukning. Här är en snabbguide för hur ni minskar er klimatpåverkan och sänker kostnaderna – samtidigt.

Hållbarare datalagring i molnet och on prem: Kapa kostnaderna och minska klimatavtrycket

Datacenter står för ett par procent av världens energiförbrukning, ungefär lika mycket som all flygtrafik globalt. Och energibehoven förväntas öka ännu mer med den fortsatta digitaliseringen i samhället.

Visserligen spelar it och digitalisering en nyckelroll för att få ner koldioxidutsläppen (digitala möten som ersätter resor, intelligent ruttplanering som effektiviserar transportsektorn och så vidare), men det går inte att blunda för att servrar belastar miljön.

Först påfrestas miljön av tillverkningen, sedan tuggar serverutnyttjandet energi dygnet runt. Här har vi alla ett ansvar.

Atea Medarbetare Klimatansvarig Maria Vuorelma

Maria Vuorelma, Klimatansvarig på Atea.

– Hållbarhetstänket har kommit långt när det gäller fysiska it-produkter, och många jobbar med energieffektivisering av sina datacenter då det är en kostnadsfråga. Men hur ska man kravställa gällande hållbarhet när man upphandlar datacenter eller moln? Där är man inte framme än, säger Maria Vuorelma, Klimatansvarig på Atea.

– Hållbarhetsavtrycket av användarnära it-hårdvara är tydligare. Man ser framför sig de sociala frågorna och utsläppen i samband med tillverkningen. Jag ser fram emot att fler ställer krav även när det gäller datacenter och moln.

För krav kan ställas.
Men vilka krav bör ställas? Vilka är relevanta ur hållbarhetssynpunkt?

De två mätvärdena som gör störst skillnad

Enligt Maria Vuorelma är två värden vägvisande: Det så kallade PUE-värdet, och data/kWh-värdet. Om ni har på agendan att mäta hela er organisation i hållbarhet, så bör PUE-värdet och data/kWh-värdet ingå i det. PUE står för ”Power Usage Effectiveness”, och är en branschstandard för hur effektiv ett datacenter är.

– Det visar hur bra hårdvaran fungerar, oavsett hur mycket data som utnyttjas. PUE-värdet är ett viktigt värde att fråga efter, följa upp och utveckla. Ett värde på 1,0 är teoretiskt det bästa värdet som går att få. Då krävs inga fläktar eller annan kylning. Ingen extra energi går åt, utan all el går enbart till datalagringen. I verkligheten ser det ju inte ut så. Alla värden under 1,2 är bra. Om det är 1,1 så är det väldigt bra.

Data/kWh-värdet handlar om utrustningens förmåga att utnyttja data.

– Man vill kunna utnyttja så mycket som möjligt utan att elförbrukningen ökar. Så ju högre värde, desto bättre.

Den goda nyheten på området är att båda dessa värden förbättras. Särskilt data/kWh-värdet har tagit rejäla kliv framåt. Det gör att den totala energiförbrukningen ligger i stort sett konstant över tid – trots att mängden data mångdubblas. Men det finns ett annat steg att ta, ett steg som gör att båda dessa värden automatiskt blir bättre:

Att gå till molnet.

Spara 50-95 procent i energiförbrukning med molnet

För att göra en dramatisk hållbarhetförbättring är ett viktigt steg att gå från on-prem till molnet, om ni har den möjligheten.

– Det sparar 50-95 procent i energiförbrukning, säger Maria Vuorelma.

Molnets servrar kan lagra data mycket mer effektivt. Det beror på att många användare delar på leverantörens totala kapacitet, och betalar bara efter sitt eget utnyttjande. Att gå från on-prem till molnet kapar ert klimatavtryck omedelbart.

Molnet ger synergi mellan ekonomi och hållbarhet

Det faktum att kostnaden går hand i hand med användandet gör att ni kan jobba med kostnader och hållbarhet samtidigt – utan att det råder en konflikt mellan dessa områden.

Atea Medarbetare Daniel Oldberg

Daniel Oldberg, Solution Architect på Atea.

– Minskningen av koldioxidutsläppen är en konsekvens av det driv som redan finns att hålla nere kostnader, säger Daniel Oldberg, Solution Architect på Atea.

– Med molnet lönar det sig verkligen att välja rätt sorts tjänst och konfiguration. Som kund kan du plocka ut de byggklossar du behöver för ditt användningsområde. Molnets revolutionerande bredd av tjänster och elasticitet gör att du kan utnyttja it-resurser dynamiskt, utifrån verksamhetens löpande behov, i stället för att ha ett konstant utnyttjande.

”I stället för att betala för dyr el för sitt on prem datacenter i södra Sverige kan man utnyttja molntjänster som huserar i norra Sverige”

Denna förändring har en drastisk påverkan både på kostnaden och på klimatutsläppen. Var servern är placerad rent geografiskt har också stor betydelse:

– I stället för att betala för dyr el för sitt on prem datacenter i södra Sverige kan man utnyttja molntjänster som huserar i norra Sverige, säger Maria Vuorelma.

Molnet har också fördelarna med mycket mer flexibilitet, alltid uppdaterad säkerhet, och skalbarhet.

Om ni inte kan gå upp i molnet då?

Vissa kunder har integritets- och säkerhetsutmaningar som gör det svårt att gå upp i molnet utanför Sveriges gränser. Då kan en väg vara att använda exempelvis Atea Cloud vars servrar står i Sverige och faller inom Sovereign Cloud. Men ibland räcker inte heller det.

Vad kan de som är hänvisade till on prem-lösningar tänka på? Så här svarar Maria Vuorelma:

– Oavsett om man använder molnet eller on-prem handlar om att efterfråga effektivitet, antingen kräva det av leverantören eller se till att det egna datacentret är effektivt.

– Oavsett vilken lösning man har, så uppstår de största klimatavtrycket under användning. Därför är det viktigt att datacenter snurrar på förnybar energi. Så kräv det, eller se till att ditt eget elavtal ger el från förnybar energi.