2019-12-08

Globala spaningar: Så går branschens hållbarhetsarbete

IT är en global bransch. En hållbarhetsavdelning som vill göra skillnad måste därför då och då lämna skrivbordet och ge sig ut i världen. Under hösten har vi varit både i Kina för att besöka fabriker och på konferens med branschens egen hållbarhetsorganisation, Responsible Business Alliance. Vi hittade både guldkorn och surdegar.

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist
Project Manager Sustainability

Varje år samlas medlemmarna i it-branschens egen hållbarhetsorganisation, Responsible Business Alliance för att fördjupa sig i angelägna frågor och staka ut riktningen för det kommande året. För Atea, som är medlemmar sedan 2016, är det en självklarhet att vara på plats för att kunna påverka.

I år kom delegationen, som bland annat bestod av vår hållbarhetschef Chiara Selvetti, hem med flera glada spaningar:

  1. Branschens systematiska och starka arbete för att förhindra tvångsarbete ger resultat, och RBA har bland annat ingått ett partnerskap med den nya malaysiska regeringen.
  2. Spännande utveckling inom arbetet för workers’ voice och data analytics. RBA sitter på en guldgruva av information som idag utnyttjas dåligt.
  3. RBA börjar äntligen ta i frågan om cirkulär ekonomi – delvis tack vare den senaste ASF-rapporten.
  4. Fler branschkollegor från Sverige som också gått med i RBA ger fina möjligheter till samarbete och ökad påtryckningskraft.
  5. Nya tekniker för att återvinna batterier så att de blir lika bra som nytillverkade är på gång.

Det finns också saker vi behöver bevaka lite extra och fortsätta driva på. Vi kan se att fler och fler varumärkesägare överger Kina till förmån för till exempel Malaysia. Det kan innebära nya risker när det gäller arbetsförhållanden. Arbetet med konfliktmineraler går framåt, men flera i branschen anser att vi måste komma till en punkt där vi faktiskt kan säga att en produkt är ”konfliktfri”. På vägen dit måste fler smältverk känna trycket från IT-köparna. När det gäller klimatfrågan och cirkulär ekonomi behöver branschen ta ett större ansvar. Intressant dock att klimatfrågan för första gången dykt upp som en av fem aspekter RBA:s medlemmar anser viktigast.

På plats i verkligheten

Från de stora frågorna till hur det faktiskt ser ut i verkligheten. I september åkte Ateas medarbetare Caroline Colldahl och Adam Johansson till Kina för att på plats besöka några av de fabriker som tillverkar utrustningen ni köper. Resan arrangerades av Dell* och omfattade besök på bland annat mer manuella fabriker för förpackningsmaterial och extremt automatiserade och högteknologiska för slutmontering.

Några take aways

  1. Skalan och produktionstakten. Det är en enorm industri med fabriker som ”spottar ut” en dator i sekunden.
  2. Engagemanget. Det är tydligt att våra partners menar allvar med sitt hållbarhetsarbete. De finns på plats och bygger lokala samarbeten, och det ger effekt.
  3. RBA:s modell med revisioner och handlingsplaner driver förändring. Även leverantörer djupare i leveranskedjan hade gjort stora förbättringar.
  4. Ont om arbetskraft. Det faktum att det för tillfället är ett underskott av fabriksarbetare i Kina gör att företag måste tävla om den som finns vilket kan leda till bättre arbetsvillkor då det är viktigt att erbjuda möjligheter att göra karriär. Vi fick dock även information om att det medföra ökad risk för att fabriksarbetare på mer oseriösa fabriker inte får säga upp sig vissa veckor om trycket på produktionen är högt, och att det är något som också måste adresseras med starka ledningssystem.

Varför är det viktigt med den här typen av resor? Adam menar att om Atea ska kunna hjälpa kunderna att ställa rimliga krav behöver vi förstå utmaningarna. Det finns en komplexitet i leverantörskedjan, både när det gäller produkterna där många olika leverantörer levererar många olika komponenter, men också i fråga om kultur. Hur definierar vi vad som är bra och vad som är dåligt? Ska vi förstå hur kundernas hållbarhetskrav ska kunna göra bäst nytta behöver vi kunskap som är ”on the ground”.

Tack vare det arbetet vet vi nu att mycket bra har skett, men att mycket också återstår, inte minst när det gäller CO2-utsläpp kopplade till IT-produkter. Därmed finns anledning att fortsätta ge oss ut i världen.

Vill du vara med och påverka?

Delta i konferensen ASF Forum tillsammans med representanter från den globala IT-branschen.

Läs mer här!

*Alla deltagare står för sina egna kostnader.