2022-11-09

Det är dags att framtidssäkra våra leverantörskedjor

Vi lever i en historisk era där nya lagar, ökad förståelse för hållbarhet samt ett ännu starkare civilsamhälle pushar företag mot starkare hållbarhetsaktiviteter som gynnar både arbetsförhållanden och miljön. Därför kändes det både viktigt och spännande att återigen kunna närvara då varumärkesägare, icke-statliga organisationer, forskare samt politiker samlades för Responsible Business Alliances (RBA) och Responsible Minerals Initiatives (RMI) konferens.

Taru Suojaranta
Manager, Business and Human Rights
Bild ovanifrån på sjö och skog

Under fyra dagar hade konferensdeltagare möjlighet att höja sin kunskapsnivå om hållbara leverantörskedjor, ta del av de senaste initiativen och verktygen, lyssna på intressanta talare samt diskutera aktuella frågor som kommer att påverka varje intressent inom globala leverantörskedjor.

Som världens största branschkoalition för socialt ansvarstagande och miljöhänsyn inom leverantörskedjor samlar RBA en bred skara företag som använder sig av elektronik i sina produkter. Trots att det grundades av it-bolag har medlemskapet nu också breddats till att inkludera bil-, detaljhandel- och leksaksföretag.

Något gammalt, något nytt – men allt för förändringen

Elektronikbranschens stora och komplexa frågor togs upp på scenen, och det råder inget tvivel om att det finns risk för vanskötsel eller rentav förtryck i varje del av leverantörskedjan. Ansvarsfull anskaffning av mineraler, goda arbetsförhållanden och insatser mot tvångsarbete fortsätter vara prioriterade områden för branschen. För att ta arbetet vidare till nästa nivå lades stort fokus på verktyg och processer som involverar arbetare för att kunna påverka sina arbetsförhållanden.

Klimatkrisen och coronapandemin var självklart också på agendan, delvis eftersom de har avslöjat hur sårbara företags leverantörskedjor kan vara. Om vi redan nu ser hur torka, översvämningar och nationell, restriktiv politik orsakar drastiska problem i globala leveranskedjor, hur ska det fungera i framtiden när klimatförändringarnas påverkan ökar och och nästa pandemi inträffar? 

För företag som har globala och komplexa leverantörskedjor orsakar dessa risker en rad frågor att behöver navigera kring för att säkerställa att de både har positiv effekt på arbetare och samhällen där delar av produktionen sker och att de kan fortsätta jobba för en ännu mer hållbar leverantörskedja.

Ansvarstagande bransch, ansvarstagande Atea

Taru Suojaranta, Stakeholder Engagement Lead på Atea

Taru Suojaranta, Stakeholder Engagement Lead på Atea

Som en förstagångsdeltagare förväntade jag mig intensiva och intressanta dagar där branschrepresentanter kunde utmana varandra att ta mer ambitiösa steg inom den hållbara leverantörskedjan, och det var glädjande att se hur några ledande företag lyfte upp viktiga insatser såsom levnadslön och dess implementering. Parallellt ser vi att frammarschen av nya regleringar som driver strängare sociala och miljömässiga aspekter inom leverantörskedjor sätter press på branschen, och det kommer att krävas stora insatser för att implementera ett bättre, mer robust system som främjar hållbarhet genom hela de globala leverantörskedjorna.

RBA har en viktig roll att spela för att fortsätta att sätta standarden och utveckla verktyg som kan stödja dess medlemmar i strävan efter mer hållbara leverantörskedjor, och vi på Atea vill genom vår medverkan kunna amplifiera våra kunders röst och driva igenom fortsatta höjningar av nivån på deras aktiviteter. Branschen och dess aktörer har en kritisk roll att spela för att driva utvecklingen i den globala leverantörskedjan, och måste ha en dialog med alla intressenter som påverkas, från arbetare på fabrik till it-köpare.