Hoppa till huvudinnehåll
2019-09-16

Vad hindrar oss från att vara cirkulära användare av it?

Då it-produkter innehåller en stor variation av råmaterial och har sin största miljöpåverkan under tillverkningsfasen, är ett skifte från den nuvarande linjära konsumtionen av yttersta vikt. Även om en sådan övergång kräver att aktörer på samtliga systemnivåer agerar tillsammans, så har vi it-användare en unik position att driva marknaden mot en förändring genom att ändra vårt beteende.

Arbetande medarbetare på dator

I en drömvärld är vi alla användare av hållbara it-produkter. Vi har gjort miljömärkta produktval och vi har säkerställt kontroll över och uppföljning av alla våra it-tillgångar. Vi vårdar och underhåller våra it-produkter som de finaste av ädelstenar, allt för att uppnå en optimal livslängd och för att produkten ska vara i så gott skick som möjligt inför sin nästkommande användare. Vi har slutat samla uttjänt it på hög, istället återinvesterar vi pengarna som de värdefulla men uttjänta it-produkterna genererar i mer kvalitativa och hållbara it-produkter. Vi säkerställer alltid återanvändning före återvinning och vi vet att ju fler livscyklar en it-produkt har möjlighet till, desto fler komponenter måste bytas ut. Men det hindrar oss inte, för det är coolt att vara användare av en återanvänd it-produkt.  

Men det är endast en drömvärld eftersom vi inte är i mål än. Bland annat finns industriella utmaningar som hindrar eller försvårar omställningen till en cirkulär användning av it-produkter, till exempel genom fenomenet av snabba nya releaser och att tidigare modeller i samband med detta snabbt får ett lågt andrahandsvärde. Det är idag också svårare att egenhändigt byta ut komponenter it-produkterna än det var förr. Nya modeller byggs så att den senaste programvaran inte fungerar på en äldre enhet. Och även på andrahandsmarknaden vill man inte ha för gammal utrustning, även om den fungerar.

De främsta utmaningarna för cirkulär ekonomi

Ofta går säkerhet, ekonomi och hållbarhet hand i hand kopplat till it-produkter, särskilt kopplat till återanvändning och återvinning av produkterna. Dock finns det tillfällen när säkerheten skapar hinder för återanvändning och därmed blir ett hinder för det cirkulära alternativet. Ett exempel på detta är när fungerande produkter måste återvinnas i förtid trots att produkterna fortfarande fungerar eller kan repareras (Nonchalant resursslöseri när fungerande produkter tvingas återvinnas i förtid, 2019)

Men de absolut främsta utmaningarna kopplat till en cirkulär användning av it-produkter är sådant som du och jag och organisationerna vi verkar inom själva kan påverka. Ett av de största hindren för cirkulär användning av it-produkter är okunskap. Alltför ofta är det kopplat till en otydlighet om vem som bär ansvaret för en cirkulär användning och hantering av it-produkter. Vidare är det enligt vår kultur och rådande normer fortfarande okej att samla uttjänt it på hög för att ”det är bra att ha” eller att vi samma dag som garantitiden går ut får ta hem utrustningen till nära och kära. Trots att det har konsekvenser både kopplat till ekonomi, miljö och säkerhet.

Någon annans ansvar?

Bevisligen finns det utmaningar som vi som enskilda individer eller verksamheter endast kan påverka med uthålligt arbete och där vi samverkar gränsöverskridande och på samtliga systemnivåer. Det är så lätt att tycka att "det är någon annans ansvar" men egentligen finns de främsta hindren för en cirkulär användning av it-produkter inom oss själva och våra egna organisationer.  Det är ett förändringsarbete som är oberoende av tillverkare och leverantörer, regering eller övrig omvärld och som handlar om att förändra vår inställning, utmana våra invanda beteenden och föreställningar och genom att främja ökad kontroll och struktur. Det är också här det ger som störst effekt.

Tips på vägen

Så, hur skapar vi den där drömvärlden? En cirkulär användning av it-produkter förutsätter att det finns material som är tillgängligt och användbart. Då kan inte uttjänt it-utrustning stå och samla damm. Här är mina tips för hur du kommer en liten bit på vägen redan idag:

  • Skapa kontroll - skaffa dig en helhetsbild över vad du har i just din flora av it-produkter, hur de används och vad som händer med produkterna när du ska byta ut dem.
  • Ta hand om dina it-produkter - rengöring, regelbundna uppdateringar, skärmskydd och skyddande skal är en ickefråga.
  • Kom igång med återanvändning och återvinning - välj en aktör som först och främst kan säkra återanvändning och sedan återvinning.