Hoppa till huvudinnehåll
Genom att abonnera på era smartphones får ni en rivstart på livscykelhantering för verksamhetens smartphones samtidigt som priset för en smartphone blir lägre än vid en klassisk telefonhantering.

Så fungerar det

Ni som organisation startar en finansiering av en eller flera smartphones där Atea redan från dag ett räknar in produktens restvärde i månadskostnaden, det innebär alltså en lägre kostnad än om verksamheten köper en smartphone ”kontant”. Det här blir en stor besparing för ert företag, för låt oss vara ärliga, de flesta drar idag inte nytta av produktens restvärde på ett strukturerat sätt.

När det sedan har gått 24 månader skickar ni tillbaka telefonen till Atea och vi tar ansvar för att den tas omhand på ett säkert sätt så att ingen data kommer på avvägar. När telefonen sedan är rensad på information så ser vi, tillsammans med partners, till så att den kommer till återanvändning för någon annan användare.

Tre fördelar med att köpa smartphone med en planerad livscykel:

Ta tillvara på produktens restvärdeMiljövänlig och säker återvinningEnkelt att komma igång med

Prata med mig

Linnéa Bjurquist
Linnéa Bjurquist
Erbjudandeansvarig