Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan

Startklar digitala nationella prov

Ateas workshop Startklar digitala nationella prov (DNP) hjälper er att skapa samsyn och etablera en plan för hur ni ska bli redo för genomförandet av digitalisering av nationella prov.

Förbered din skola på digitala nationella prov

I dag är det få som har samsyn kring utmaningen och en plan för vad som måste göras för att vara redo för att genomföra nationella prov digitalt. Lösningen ställer stora krav på det mesta i skolans verksamhet; processer, kompetenser, pedagogik, teknikval, nätverk, digitala enheter, identitetshantering för att nämna några. Förändringen är genomgripande och skolor har olika förutsättningar.

Genom Startklar DNP etableras kunskap, förståelse och samsyn kring utmaningen för alla berörda i organisationen. Med detta som grund tar vi fram en färdplan för gemensam förflyttning av såväl verksamhet som teknik.

Målgrupp

Målgrupp

 • Skolchef
 • Huvudman
 • Skolledningsgrupp
 • It-chef/CIO
 • It-arkitekt

Nytta

Nytta

Det långsiktiga värdet, inom 3 månader till 5 år, sker i samband med exekveringen av framtagen roadmap:

 • Minskad risk för att aktiviteter hamnar mellan stolarna
 • Förutsättningar för en kontrollerad och planerad förflyttning av verksamhet och teknik
 • Möjlighet att identifiera synergier med andra aktiviteter som pågår i verksamhet
 • Förbättrat samarbete mellan skola och it

Innehåll

Innehåll

Det kortsiktiga värdet, inom en till tre månader, kommer att synliggöras av att följande utarbetats:

 • En handlingsplan (roadmap) med aktiviteter som behöver genomföras kommande år
 • Ett tydliggjort ägarskap för de ingående aktiviteterna som måste på plats hos skolan
 • Höjd kompetens och samsyn hos nyckelpersoner på skolan (workshopdeltagarna)
 • Ett tydligt nästa steg

”Belöningen av processen blir att hela verksamheten utvecklas, och elever och lärare får i god tid bekanta sig med autentisering och allt annat. Det skapar trygghet. Sättet att tackla digitaliseringen av de nationella proven kan bli en plog för kommuners övriga digitalisering.”

— Johan Kåvestam, it-arkitekt

Mattias Bruhn

Tillbaka till Digitalisering i skolan