Hoppa till huvudinnehåll
Kan data användas för att höja kvalitén på undervisningen och förbättra elevernas prestation?
Enköpings kommun
Enköping
Höja kvalitet på undervisningen med hjälp av utvinning och analys av data.

– Ja, men först måste du skapa en kultur där lärare, rektorer och chefer vågar, vill och ges utrymme att ta ansvar för resultaten, säger Anders Härdevik, verksamhetschef för grundskolan i Enköpings kommun.

Meritvärden, nationella prov, elevenkäter och föräldraenkäter. Det råder inte precis någon brist på uppgifter och data i skolans värld.

– Den stora skillnaden mellan en bra och dålig verksamhet är om man vågar titta på och göra något av den data man får fram, säger Anders Härdevik, som tackade ja till tjänsten som verksamhetschef för åtta år sedan.

I mejlsignaturen syns en blinkning till Anders ledarfilosofi: En bra verksamhet har inte med tur och tillfällighet att göra, slås fast under namn och titel.

Skapa en kultur där man vågar ta in data

Det låter så enkelt, men att titta på resultat kan vara smärtsamt. Svart på vitt får du ett kvitto på hur väl du lyckas i rollen som lärare, rektor eller verksamhetschef.

– Om mina resultat är helt värdelösa, hur hanterar jag det? Mörkar jag? Försöker jag lägga skulden hos förädlarna, eleven eller rektorerna? Påstår jag att det finns för lite pengar i skolan? Eller börjar jag titta på det enda som jag kan påverka, nämligen mig själv? frågar Anders Härdevik retoriskt.

Han fortsätter:

– Nittio procent av jobbet handlar om att bygga en kultur där alla vågar och vill titta på de egna resultaten. Man behöver bygga en ”mjukvara-kultur” (ordlek som hintar om: våga vara sårbar), där det inte känns så laddat att lyckas eller misslyckas. Jag är helt övertygad om att alla går till jobbet och skolan med ambitionen att lyckas.

Anders Härdevik kallar det här sättet att jobba för ”bedömning för lärande” och arbetet har ett enda syfte.

– Vi vill bli bättre på det vi gör, oavsett roll och profession. När vi tar ansvar för att utvecklas skapar vi förutsättningar för elevernas utveckling och resultat.

Att Enköpings kommun är så tydlig med sitt fokus på lärande och utveckling har gett resultat. Bland annat är det många lärare som vill jobba här. Andelen legitimerade lärare i kommunens grundskolor ligger på 93 procent (2022). Genomsnittet i landet är 70,8 procent.

Började testköra Power BI i våras

Sedan ett år tillbaka har Anders Härdevik (och några kollegor i förvaltningen) tagit hjälp av Atea för att utforma en lösning som strukturerar och presenterar data på ett snabbt, tillförlitligt och säkert sätt.

Än så länge är en ny server, mjukvara och självbetjänings-plattformen Power BI på plats. En pilotgrupp började testköra systemet i april, ur ett användarperspektiv.

Nina Hagen, it-samordnare i Enköpings kommun, ansvarar för de flesta system som grundskolorna i kommunen använder. Hon har bra koll på vilka rapporter som hittills varit viktigast för rektorerna.

– Jag har varit med och utformat det nya, mer datadrivna sättet att arbeta och ta fram rapporter. Det har varit, och är, värdefullt att bolla lösningar med experten från Atea. Jag kan säga saker som ”Den här detaljen vore bra om den kan lyftas fram tydligare i rapporten”, berättar Nina Hagen.

Enklare att jämföra och analysera resultat och uppgifter

Det nya systemet (för datahantering och rapporter) läser in data från alla källor som verksamheten vill jämföra, exempelvis: betyg, elevomdömen, resultat från nationella prov, meritvärden och enkäter där eleverna skattar sin undervisning och sitt mående.

– Redan nu när vi testar kan vi med några knapptryckningar få fram och jämföra uppgifter skolvis, klassvis, kommunvis, för en specifik period, resultat fördelade på kön med mera, säger Nina Hagen.

Tidigare saknades en automatisk koppling mellan systemen, så Nina behövde själv klippa, klistra och sammanställa rapporter i Excel.

– Jag är lite av en Excelnörd, men det blir ju aldrig hundra procent tillförlitligt när man själv klipper och klistrar. Rapporterna såg ut på lite olika sätt och jag fick be rektorerna granska dem en extra gång, säger Nina Hagen.

Anders Härdevik. Man talar med en person

Stämmer av magkänslan med data

Men nu är tiden för klippande och klistrande förbi.

En av de personer som börjat testköra Power BI och det nya systemet för datahantering är John Danielsson, rektor för Örsundsbroskolan F-9. En skola med drygt femhundra elever i Enköpings kommun.

Sedan april, när testperioden inleddes, har John hämtat ut rapporter två till tre gånger i veckan.

– Nu när jag varit rektor för Örsundsbroskolan i nio år kan jag som utgångspunkt lyssna på magkänslan som hintar om det är något som skaver. Då kan jag göra olika sökningar för att ta reda på om det finns fakta som bekräftar eller motsäger magkänslan, säger John Danielsson.

Porträtt på John Danielsson

John Danielsson, rektor för Örsundsbroskolan i Enköpings kommun. – Nu när jag varit rektor en längre tid kan jag lyssna på magkänslan som ibland hintar om att det är något som skaver. Sen kan jag göra sökningar för att ta reda på om det finns fakta som stärker eller motsäger magkänslan.

Fick syn på trend som tidigare var lätt att missa

Nyligen upptäckte John en trend som han inte sett tidigare. Han såg att pojkarna (i en viss årskull) i snitt presterade bättre resultat än flickorna, i studietunga ämnen.

Fördelar: datalager och Power BI
  • Med ett datalager får verksamheten en enda källa till all data som bedöms som vara värdefull för verksamheten.
  • Användarna hämtar data från samma källa. Det minskar risken för fel som kan uppstå om en ändring görs på ett ställe, men inte på ett annat.
  • Datalagret hjälper verksamheten att få nytta av sin data och fatta viktiga beslut.
  • Med BI-verktyg som Power BI kan man visualisera sin data och upptäcka trender och detaljer som tidigare var svårare att upptäcka.

– Först förstod jag inte varför jag inte sett den här trenden tidigare. Men då tittade jag endast på elevernas meritvärden, utan att väga in parametrar som: ”Visa resultat fördelat på kön”. Med de nya graferna stack det här resultatet ut tydligare. Nu när jag känner till skillnaden, kan jag tillsammans med lärarna tänka ut lösningar och agera, säger John Danielsson.

Han fortsätter:

– Med det nya systemet är det enklare att se mönster, trender och detaljer. Tidigare hade vi kantiga och klantiga system. Jag saknade möjligheten att kombinera olika mätvärden och resultat.

Dataanalys som en app i mobilen

I höst fortsätter testerna av systemet och målet är att alla rektorer i grundskolan ska kunna hämta ut rapporter själva från och med januari 2024.

– Vi vill också göra uppgifter som visar närvaro och frånvaro tillgängliga framöver. Vad gäller utveckling har vi också pratat om värdet av automatiska utskick av rapporter som lärare eller rektorer borde titta på med ett visst intervall, säger Nina Hagen.

Anders Härdevik går ett steg längre. Han vill ha rapport- och analysverktyget i jeansfickan.

– Jag skulle vilja ha rapportverktyget som en app i mobilen. Tänk att med några knapptryckningar kunna skicka en fråga till alla elever, föräldrar eller lärare. Och sen få resultaten på ett visuellt tydligt sätt. Vilken grund för verksamhetsutveckling.

**************************

Text: Ulrika Nybäck

Foto: Fredrik Andersson

**************************

Använd data för att förbättra elevernas prestation!

Tips från Anders Härdevik, John Danielsson och Nina Hagen

  1. Nittio procent av jobbet handlar om att bygga en kultur som bygger på tillit, nyfikenhet och en villighet att utvecklas. Personligt ansvar för resultaten är steg ett. Att inte lyckas är inte ett statiskt tillstånd men kan lätt bli det, om vi inte har mod att benämna det faktiska nuläget.
  2. Se till att ha data du kan lita på. När jag började som verksamhetschef införde vi central rättning av samtliga nationella prov. Ett medvetet sätt att träna sig i att lära av resultat och få mer rättssäkra resultat.
  3. Syndabocksjakt är aldrig utvecklande. Se till att det finns tid och möjlighet att stötta de lärare, rektorer och chefer som vill ha hjälp att utvecklas i sin profession.
  4. Möjliggör och uppmuntra sambedömning och fördjupad analys.
  5. Ett ständigt och totalt fokus på det enda vi egentligen kan påverka; Undervisningen och de processer som behövs för att utveckla densamma.

Enköpings kommun. Tre personer går utomhus mot kamera

Ateas leverans så här långt

Konsulttjänster och rådgivning med fokus på hur grundskolan i Enköpings kommun kan skapa värde med befintliga data.Utformning av On-Prem-lösning som kommunens it-samordnare, när allt är klart, kan justera och drifta själv.Utformning av datalager; en databas som samlar både historiska data och nya uppgifter.Power BI, ett rapportverktyg och en mjukvara som hjälper användaren att visualisera data.

Mattias Mattsson
Kontakta gärna mig om du vill veta mer
Mattias Mattsson, Erbjudandeansvarig
Skicka e-post

Porträtt på Anders Härdevik

Anders Härdevik, verksamhetschef för grundskolan i Enköpings kommun, tror på att skapa en kultur där lärare, rektorer och chefer vågar se sina resultat och tar ansvar för dem. Det leder till en utveckling som gynnar eleverna.

Porträtt på Nina Hagen

– Med det nya systemet kan rektorerna skräddarsy rapporter med data från exempelvis: betyg, elevomdömen, resultat från nationella prov, meritvärden och enkäter där eleverna skattar sin undervisning och sitt mående, berättar Nina Hagen, it-samordnare i Enköpings kommun.

Datadriven Verksamhet

Gör datadrivna beslut

Datadrivna beslut är enklare att prata om än att åstadkomma. Men, till skillnad mot vad många tror så är oftast inte tekniken den största utmaningen. Läs mer om hur du kan höja kvaliteten i din verksamhet. 

Datadrivet och automation