Tillbaka till Digitalisering i skolan
it i skolan Skola

Digitaliseringen av nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven kräver bred specialistkunskap och expertkompetens inom vitt skilda områden. På denna sida samlar vi expertisen tillsammans med de senaste nyheterna. Vår ambition är att stötta svensk skola i arbetet framåt med hjälp av kontinuerliga uppdateringar och goda exempel.

Detta är vad som händer just nu!

Swedish Edtech Industry håller regelbundet medlemsråd med olika fokusområden. Den 18:e augusti var fokus för detta råd digitala nationella prov, med Skolverket och Internetstiftelsen som inbjuda gäster och presentatörer. Skolverket och Internetstiftelsen är mycket måna om att samla in branschbolagens synpunkter och erfarenheter för att tillsammans uppnå ett lyckat projekt, dvs. att de digitala nationella proven våren 2023 lyckas väl för eleverna. Målet med träffen var att dela erfarenheter och kunskaper om projektets nuläge, väg framåt och slutmål. Ateas representerades på mötet av Daniel Söderberg.

Skolverkets uppdrag

2017 gav regeringen ett uppdrag till Skolverket att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grund- och gymnasieskolan. Införandet av dessa prov kommer att ske successivt. Provtjänsten kommer att tas i bruk 2022 och de första digitala nationella proven kommer att genomföras under 2023. Just nu ingår 100 skolor i en försöksverksamhet med syfte att undanröja de huvudsakliga hinder som skulle kunna finnas. Digitaliseringen ställer stora krav på till exempel infrastruktur såsom digitala enheter, register och nätverk men också på en tillräcklig digital kompetens.

Här får du information från Skolverket om digitalisering av de Nationella proven så som införande, tidsplan och presentationsmaterial att använda i din organisation.

Tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

Förutsättningar för digitala prov
  • Digitala enheter
  • Bredbandsuppkoppling
  • Lokalt nätverk
  • Digitalt användarregister och registervård
  • Inloggning och identitet
  • Generell digital kompetens
  • Specifik digital kompetens

Atea har bred specialistkompetens inom alla ovanstående områden. Vi har utvecklat ett stödmaterial med syfte att på bästa sätt hjälpa skolans huvudmän att planera och organisera säkerställandet av att proven kommer att genomföras på ett lyckat sätt. Vill du veta mer?

SKR kräver ersättning

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.

 

 

Londonvloggen om digitala nationella prov

Skolverket om digitala prov

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

 

Stefan Weber och Robert Malmgren om digitala nationella prov

Datorn rättar proven

De digitaliserade nationella proven ska så långt som möjligt rättas automatiskt av datorsystemet. På så sätt hoppas Skolverket och regeringen att lärarnas administrativa arbetsbelastning minskar.

 

Skolverket om digitala nationella prov

Har du en fråga?

Du kan läsa mer om Digitala nationella prov på nedan länkar, eller kontakta oss med kring dina funderingar.

?
?

Tillbaka till Digitalisering i skolan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer