Tillbaka till Digital innovation
chatbot digital assistent Strategi och utveckling

Digitala assistenter – kognitiv AI som automatiserar verksamhetsprocesser

Genom en digital assistent hjälper vi dig att automatisera tidskrävande funktioner och repetitiva arbeten, som vanligtvis utförs av människor. Därmed frigörs tid som kan användas till kvalitetshöjande arbete.

Vad menas med digital assistent

En digital assistent är en agent som kan utföra uppgifter eller tjänster åt en person. Ibland används termen chattbot.

På bilden ser du Lilly som är en digital avatar som är skapad av Ateas utvecklare. Hon kan på olika sätt underlätta vardagen för människor inom många olika verksamheter t.ex inom hälso & sjukvård, välfärd och omsorg.

Egentligen är det bara fantasin som sätter stopp för vad en digital assistent eller avatar kan göra. Vad har du för utmaningar i vardagen? Kontakta oss på Atea så tar vi tillsammans nästa steg baserat på var din organisation är och vilket önskat läge ni har.

Exempel på digitala assistenter

Målgrupp

 • Offentlig sektor
 • Privata kunder
 • Verksamheter med krav på hög service och tillgänglighet

Medborgarservice

 • Snabb proaktiv och reaktiv service 24/7
 • Kvalitativ information och konsekventa svar
 • Modernt sätt att kommunicera med medborgarna
 • Öka insikter om medborgarnas beteende och behov
 • Avlasta personal från repetitiva arbetsuppgifter och frigöra tid

Helpdesk

 • Kontoupplåsning
 • Lösenordsbyte
 • Automatiserade processer
 • FAQ
 • Snabbare service

Nytta inom Retail

 • Öppnar upp nya moderna sätt att interagera och bygga relation med kunden
 • Ökar insikter om kundens beteende och behov
 • Avlastar kundservice från repetitiva uppgifter och frigör tid till kvalitativa uppgifter
 • Ny kanal för marknadsföring av produkter
Tillbaka till Digital innovation
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer