2023-11-06

Enormt intresse för Ateas AI-pass på IT-Arenan

Det är dags nu – att uppgradera verksamheten med AI går inte längre att vänta med. Men, var sätter man spaden i marken? Hur skapas riktig verksamhetsnytta? Hur undviker man att det blir pannkaka av alltihop? Och hur får man ut AI brett i verksamheten? Det är några av de frågor som tas upp på Ateas omåttligt populära AI-pass på IT-arenan.

Uppgradera er verksamhet med AI

På årets IT-arena, som besöker 18 orter runt om i landet under hösten, är passet ”Uppgradera verksamheten med AI” det som lockar flest deltagare i stort sett överallt. Totalt 2000 deltagare kommer att ha sett presentationen när turnén når sin slutpunkt den 31 november. Det överväldigande intresset är kanske inte så förvånande.

Trycket är stort från alla håll att snabbt ta hjälp av AI för att hänga med i samtiden, bli effektivare, ge bättre service, stärka konkurrenskraften och förbli relevant. Inom den offentliga sektorn är trycket stort att ta hjälp av tekniken för att kunna möta ”den omöjliga ekvationen” med 50 procents ökande behov de kommande åren, med 50 procent av resurserna.

”Med vårt pass på IT-arenan vill vi hjälpa deltagarna att bli medvetna om några fällor som är lätta att gå i och hur de kan undvika dem. Att lyckas med AI handlar väldigt lite om tekniken i sig utan om helt andra saker.”

Passet bygger på Ateas och kunders erfarenheter. Johan har utvecklat passet tillsammans med AI-rådgivaren Johan Lennartson och Erik Harlefelt teamleader för analytics, automation och AI som alla till vardags har fullt upp med att hjälpa kunder att komma vidare med AI-resan.

Scenarier som är lätta att känna igen

Johan, Erik och Johan håller i presentationen var och en för sig, för att hinna med. Men 95 procent av innehållet är detsamma.

– Vi berättar om tre scenarier som alla kan leva sig in i, och som speglar olika faser i AI-resan. Vi tar exempelvis upp hur fel det lätt blir i början om man låter sig bländas av tekniken. Vi målar upp ett exempel när en organisation satsar resurser på röststyrda kaffemaskiner, och att få dem att fungera på ett smart sätt – trots att det går lika bra att trycka på knappen. Sådana misstag görs i en mängd skepnader, kanske för att chefer ska ha något att berätta om på Rotary-träffarna, säger Johan Ripgården med en glimt ögat.

Meningslösa AI-projekt leder till att pengar slängs i sjön, och skickar ut signaler internt om att AI är en gimmick. Fråga er i stället hur befintliga problem, tråkiga rutinuppgifter eller andra utmaningar skulle kunna lösas med hjälp av tekniken, råder föreläsarna.

Fallgropar – och hur man undviker dem

I sin presentation tar de upp fallgropar kopplade till vart och ett av scenarierna.

- En sådan fallgrop är att verksamheten går vidare med AI-tillämpningar i verksamheten utan att ha it-avdelningen med i loopen.  När lösningar driftsätts har man inte tagit höjd för den it-infrastruktur som lösningen kräver, vilket gör att det sedan inte fungerar, säger Ripgården.

Många har fått upp ögonen för de många möjligheterna med AI-modeller. Men betydligt färre är medvetna om de begräsningar som finns, menar föreläsarna:

– Ett energibolag kan använda drönare med bildanalys för att identifiera solceller som blivit så smutsiga eller fått andra skador som reducerat effektiviteten. Rapporteringen av dessa avvikelser fungerar utmärkt – tills solpanelerna byts ut till paneler med en annan färg och form. Man kan inte ta för givet att en AI-lösning fortsätter att göra sitt jobb av sig självt. AI är inte något som förvaltas som vilket it-system som helst, säger Johan Ripgården.

Deltagarna får i passet en lång rad tips om hur de kan undvika fällorna.

Kompetenser som krävs i AI-projekt

Ett av tipsen handlar om de kompetenser som krävs i AI-projekt.

– Vi tar upp hur viktigt det är att it blir involverade, men att det inte alls räcker. Även små AI-projekt kräver att man jobbar tillsammans och får in domänkunskap, AI-kompetens, kompetens om data, informationssäkerhet och etik. Det låter kanske omfattande, men så måste det inte bli. Det handlar mer om att ta in de här perspektiven i projekten. Tar man bort ett enda, så kan projekten helt falla, eller få oönskade konsekvenser, säger Johan Ripgården.

Inspiration – men sedan är det action som gäller

Den som kommer till AI-passet för att få inspiration behöver inte heller bli besviken.

– Vi har med ett block med olika användningsfall, där vi valt att lägga extra fokus på språkmodeller och generativ AI, med olika projekt Atea är involverade i just nu, säger Johan Ripgården.

Ett av budskapen från de tre föreläsarna – kanske det viktigaste – är att gärna låta sig inspireras men att det inte får stanna där. Det är helt avgörande att köra igång.

”Det finns ingen annan väg än att börja med konkreta projekt. Det är därför vi ser till att dela med oss våra erfarenheter, så att ni som organisation får värde av era AI-satsningar, och även kommer vidare brett i verksamheten efter pilotprojekten.”

— Johan Ripgården, erbjudandeansvarig för analytics

Ta chansen du också och anmäl dig till passet "Uppgradera verksamheten med AI” på it-arenan. Allt du behöver veta hittar du här.