2023-11-21

AI inom offentlig sektor - Vad väntar vi på?

Vi lever i en brytningstid av snabba förändringar där vi står inför många utmaningar och möjligheter, som en hållbar utveckling, snabba tekniska förändringar, åldrande befolkning, förväntningar från medborgare och medarbetare. Alla dessa parametrar samspelar med varandra. Är vi kloka och modiga nu kan vi agera för att skapa vårt Sverige 5.0.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare
Paneldebatt under eFörvalningsdagarna

Det är tydligt att vi inte längre kan upprätthålla status quo. Avgörande för vår framtid är förmågan att lära av historien och omvärlden samt att dra nytta av de kreativa krafterna från både medborgare och medarbetare. Att tänka självständigt och tillsammans är av yttersta vikt, men kanske mest utmanande av allt är att ifrågasätta och omforma vår egen självbild och samhällsstrukturer. The Future is in the making

Hur går då arbetet med AI inom offentlig sektor?

Jag och mina kollegor på Atea har medverkat på två konferenser närtid där båda mötesplatserna har haft fokus på AI inom offentlig sektor. E-förvaltningsdagarna och Digitalisering inom offentlig sektor. Totalt cirka tusen personer där hela bredden inom offentlig sektor var representerade. Kommuner, myndigheter, riksdagspolitiker EU-politiker, generaldirektörer, kommundirektörer, verksamhetsutvecklare, it-medarbetare, förvaltningschefer, roller och representanter från hela offentlig sektors bredd. AI stod högt upp på agendan - i stort sett genom samtliga inslag i båda konferenserna.

Under konferenserna lyftes olika rapporter fram om hur digitalisering inom offentlig sektor står sig i jämförelse med andra länder. Enkelt uttryckt kan man säga att olika rapporter pekar åt olika håll såsom ”Sverige ligger efter i digitaliseringen” och ”UN E-Government Survey 2022” som menar att offentlig sektor i Sverige ligger ganska bra till i jämförelse med anda länder.

Jag tycker inte att det är så konstigt att olika rapporter pekar åt olika håll i och med att dessa utifrån i viss mån har olika perspektiv, likaså att offentlig sektor är en komplex och mångbottnad sektor.

DIGGS generaldirektör var dock väldigt tydligt i sin analys.

Vi har potentialen att skapa samhället vi behöver ha, men vi tar det för lugnt i Sverige. Det finns många andra runtom oss som agerar mycket mer.”

Vår civilminister konstaterade att staten behöver ta ett större ansvar för digitaliseringen. Det vill säga att vi behöver utmana våra befintliga strukturer. Det mest betydande, enligt min åsikt, är hur vi kan förbättra saker inom den offentliga sektorn och framför allt, vem som avgör innebörden av "bättre".

För att citera Alan Turing ”We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done” det finns mycket som behöver göras och att agerande och leverans har sitt tydliga språk.

Generativ AI och kommunsektorn

Vi på Atea önskar belysa flera av de initiativ och arbetsmetoder som vi aktivt samarbetar med våra kunder kring.

  • Lidingö stad och Skellefteå kommun - tillsammans med oss på Atea och Microsoft bygger ett antal generativ AI-lösningar som utgår ifrån kundens egen data. Samtliga lösningar bygger vi i Azure, vi bygger modulärt och skalbara för att kunna ge förutsättningar för ett ökat mervärde offentlig sektor. Läs mer här.

    Kolla gärna in filmen som vi nyligen lanserade som beskriver hur Lidingö stad arbetar med generativ AI

  • Sollentuna kommun - Hackathon-Generativ AI där samtliga chefer var inbjudan för att ta vara på deras kreativa idéer för att skapa ännu större mervärde för kommunens medborgare och medarbetare. Hela 611 idéer togs fram under dagen.

  • Örebro - En AI-omvärldsbevakning och ett mini hackathon för
    kommunledningsgruppen som lyckades ta fram cirka 100 idéer inom generativ AI.

Vägen framåt

Att vänta är inte svaret, vår omvärld står inte still, inte heller våra medborgare eller våra medarbetare.

I denna brytningstid blir återigen de fundamentala frågorna viktiga. Att arbeta med olika kompetenskoncpet inom AI blir alltmer nödvändigt, delvis för att bemöta den befintliga rädslan, men också för att ge organisationerna en stabil grund för att ta kloka beslut och ta steg mot att skapa ett större mervärde med hjälp av AI. Jag anser att vi måste markant förbättra vår förmåga att leverera inom området för AI. Det är inte tillräckligt att bara diskutera det; leveransen visar konkret vad som åstadkommits. Det är av enorm betydelse att våra leveranser fokuserar på att modulärt bygga utifrån nationella och internationella standarder, vilket ger förutsättningar för skalbarhet både inom och utanför organisationen.

Vem ska ta ledartröjan?
Mitt svar är: Varenda en av oss – vänta inte! Det är upp till oss själva.

Att tänka på tills vi ses igen…

➔ Vad väntar du och din organisation på?

➔ Vad gör du för att öka din AI-kompetens?

➔ Hur utmanar du befintliga strukturer inom din organisation?

Hur ska vi tänka tillsammans i denna brytningstid

Slutord

Den här gången vill jag avsluta med ett citat från Nancy Kline

"Change is no longer the hot issue in organizations, it is the pace of change …… ”

Hör gärna av dig 
På Atea jobbar vi både med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna. Följ mig på linkedin Tony MC Carrick, Strategisk rådgivare