2019-02-20

Vad är Cloud?

Har fått frågan vad Cloud eller Moln är många gånger. Det de flesta menar med frågan är vad publika moln är - vilket är både enkelt och komplext att svara på. Men det enkla svaret är att det är it-tjänster som erbjuds via internet. Så istället för att köra ett system i organisationens egna datorhall, även kallat on-prem, så körs det i en datorhall som tillhandahålls av molnleverantören.

Håkan Boström
Håkan Boström
Solutions Architect Cloud - M365 & Säkerhet

Fördelarna är många men den främsta är att organisationen själva slipper köpa, installera och hantera egen hårdvara, utan istället bara betala för det dom nyttjar. Organisationen kan själva välja att växla både upp och ner i vilken prestanda dom behöver, även helt automatiskt. Så t.ex tillfälliga pikar i belastning inte påverkar användarna i form av långa svarstider eller oåtkomliga system. Sen om systemet inte används så minskar prestandabehovet och då även priset.

En annan betalningsmodell som är vanlig bland molntjänster är pris per användare och månad. Så det spelar ingen roll om organisationen har en eller flera tusen anställda de betalar enbart pris per användare som nyttjar systemet. Så ingen startkostnad, grundavgift, serverkostnad, avslutningskostand eller liknande. Betala bara för de användare som nyttjar systemet per månad.

Molntjänster är indelade i flera olika kategorier och de vanligaste är:

  • IaaS (Infrastructure as a Service) ex hyra en server
  • PaaS (Platform as a Service) ex webbhotell
  • SaaS (Software as a Service) ex Office 365

Skillnaden bero på hur mycket som er organisation hanterar och hur mycket molnleverantören hanterar. Oftast är det bättre att låta molnleverantören hantera mer då dom oftast kan göra det bättre och billigare än er egen organisation.

Att flytta ett system till molnet görs oftast genom att flytta de befintliga virtuella servarna. Men då tjänar organisationen inte så mycket på själva flytten. Utan det är i nästa steg när vi börjar optimera ur så väl kostnads, prestanda och tillgänglighet som organisationen tjänar på flytten. Sen om vi kan byta ut servrar mot PaaS, SaaS eller containers så blir det ännu bättre.

Se t.ex. följande bloggpost om containers.