Hoppa till huvudinnehåll
Ta del av informativa kvartals genomgångar tillsammans med oss där du vid fyra tillfällen får ta del av det senaste och viktigaste.

Vad är Atea Cloud Update?

Atea Cloud Update är en kvartalsvis rådgivande distanstjänst. Syftet är att du ska få kontroll på de viktigaste förändringarna i plattformen tillsammans med nyheter som är bra att känna till.

Vi vet att det presenteras många nyheter och vi hjälper er att sortera informationen och konvertera till affärsnytta.

Under mötet har ni också möjlighet att diskutera med en specialist om hur uppdateringarna påverkar er.

Tre fördelar med Atea Cloud Update

 

Nyheter

Ni får sorterade nyheter som våra arkitekter anser är viktiga för er att känna till.

 

Affärsnytta

Vi kopplar nyheterna till er affärsnytta.

 

Tips

 Vi ser över och ger er tips om nya tjänster som kan ge er funktions- och/eller kostnadsfördelar.

Atea Cloud Update for Microsoft 365

Atea Cloud Update för Microsoft 365 är en kvartalsvis rådgivande distanstjänst. Microsoft presenterar nyheter kontinuerligt och vi hjälper till att sortera information och konver-tera det till er affärsnytta. Under mötet har ni möjlighet att diskutera med vår Microsoft 365-specialist hur uppdateringarna påverkar er.

Agenda

Agenda för varje möte:

 • Presentation & demonstration av nyheter och förändringar
 • Information om eventuella licenspåverkande förändringar 
 • Reflektion efter presentation
Målgrupp

Målgrupp

 • It-chef
 • Verksamhetsutvecklare 
 • It-support
 • Ambassadörer för M365
 • Kommunikatörer

Atea Cloud Update for Azure

Atea Cloud Update for Azure är en kvartalsvis rådgivande distanstjänst. Vi vet att Microsoft presenterar många nyheter och vi hjälper er att sortera informationen och konvertera till affärsnytta. Under mötet har ni också möjlighet att diskutera med vår Azure-specialist hur uppdateringarna påverkar er.

Inför våra kvartalsmöten

Inför våra möten kommer det ett kort frågeformulär för att ni ska få en så bra Atea Cloud Update for Azure som möjligt.

 

Agenda

Agenda för varje möte:

 • Genomgång av ert nuläge
 • Presentation av tekniska nyheter och förändringar
 • Eventuella demon kommer genomföras om det är relevant
 • Informera om eventuella licenspåverkande förändringar eller prisjusteringar
Målgrupp

Målgrupp

 • It-strateg
 • It-drift
 • It-chef

 

Atea Cloud Update for AWS

Atea Cloud Update for AWS är en kvartalsvis rådgivande distanstjänst. Vi vet att Amazon presenterar många nyheter och vi hjälper er att sortera informationen och konvertera till affärsnytta. Under mötet har ni också möjlighet att diskutera med vår AWS-specialist hur uppdateringarna påverkar er.

Inför våra kvartalsmöten

Inför våra möten kommer det ett kort frågeformulär för att ni ska få en så bra Atea Cloud Update for AWS som möjligt.

Agenda

Agenda för varje möte:

 • Genomgång av ert nuläge
 • Presentation av tekniska nyheter och förändringar
 • Eventuella demon kommer genomföras om det är relevant
 • Informera om eventuella licenspåverkande förändringar eller prisjusteringar
Målgrupp

Målgrupp

 • It-strateg
 • It-drift
 • It-chef

 

”En av de större utmaningarna med Cloud är att hänga med i alla nyheter som släpps. Det kan lanseras funktioner som skulle kunna göra stor skillnad för er organisation eller göra användarupplevelsen bättra för era kunder. Med hjälp av Atea Cloud Update får ni koll på de nyheter som släpps som vi tycker är mest relevanta för dig som kund.”

— Lars-Erik Palm, Cloud Solution Architect på Atea

Har du funderingar, kontakta:

Anne Klöväng
Anne Klöväng
Head of Cloud Center of Excellence

Anne har arbetat över 25 år i branschen med roller som specialistsäljare, nykundsförsäljning, affärsområdeschef, konsultchef, försäljningschef för att nämna några. Transformationen till publika molnlösningar och hur detta kan bidra till kundens nya behov är något som varit ett intresse under många år och startade när hon var konsultchef, där hon tydligt fick följa verksamhetens behov till implementerad lösning och kraften detta bidrog till.