2021-05-04

EU-kommissionen spänner musklerna och ritar om spelplanen för molntjänster i Norden

Jag hade förmånen att delta i en panel bestående av internationella representanter som diskuterade frågan om den nordiska cloud-marknadens drivkrafter, möjligheter och utmaningar.

Roberto Söderhäll
Roberto Söderhäll
Strategisk rådgivare
schack spelplan

En internationell panel diskuterar nordisk Molnstrategi

Genom den senaste tidens förändring av spelplanen orsakat av amerikanska lagars påverkan på, framför allt hur den offentliga sektorn ska kunna använda molntjänster på säkert och lagligt sätt, ställdes frågan kommer det att kräva hybrida lösningar och nya affärsmodeller?

EU-kommissionen spänner musklerna

USA och Kina är föremål för EU-kommissionens agerande när det gäller vilka regler som ska gälla för molntjänster inom EU. Detta skapar en hel del tveksamheter kring hur molntjänster kan handlas upp, framför allt av offentliga aktörer inom EU. Under tiden fortsätter våra kunders digitaliseringsresa och den är beroende av kritisk infrastruktur och it som tjänst. Hur ska vi kunna erbjuda molnlösningar som är hållbara över tid i den rådande juridiska situationen som uppstått genom att amerikansk lagstiftning inte fungerar ihop med EUs för tillfället?

En dynamiskt sammansatt panel

Det var en dynamisk sammansatt panel med representanter från datacenterindustrin, standardiseringsorganisationer och it-branschen. Diskussionerna kretsade kring behovet av enterprise datacenter, on-prem lösningar, edge computing och hybrida moln. Panelen var eniga om att det kommer att behövas ett kreativt och öppet tänkande för att möta marknadens behov av it-tjänster på den nordiska marknaden. Sammanfattningsvis kan sägas att, det kommer att krävas hybrida lösningar, det behöver byggas nya datacenter i Norden och de amerikanska bolagen kommer inte att lösa detta åt oss - vi får göra det själva!

Gå in och lyssna på samtalet där Atea tillsammans med representanter från Nodepole, Schneider Electric, UpTime Institute, CBRE och Open Compute Project diskuterade frågan om molnstrategi för Norden: