Hoppa till huvudinnehåll
2020-11-27

Tekniken bakom OpenShift – så fungerar det

Ateas specialist Jonas Emilsson förklarar tekniken som ligger bakom OpenShift.

Therese Slettengren Journalist

Vad är OpenShift?

OpenShift är ett Kubernetesbaserat ramverk för containers och cloud native utveckling som Red Hat utvecklat. Det är ett verktyg som kan användas i utvecklas av applikationer med hjälp av Devops. OpenShift har stöd för att t.ex. bygga container-images direkt från källkod (”Source to Image”) som sedan kan automatiskt deployas som containers. 

Vad är Containerdrift?

Containers är en teknik som låter utvecklare att köra applikationer eller funktioner tillsammans med konfigurationer och beroenden i resursoberoende virtuella miljöer. Tekniken har revolutionerat hur organisationer utvecklar och rullar ut kod och applikationer genom att reducera beroenden till miljön och stödja horisontell skalning och andra tekniker som mikrotjänster. 

Vad är Ansible?

När distribution av applikationer sker automatiskt finns det många verktyg att använda sig av. Ett sådant automatiseringssystem är Ansible. 

Vad är Multi-cloud?

Multi-cloud, eller hybrida moln, innebär att en it-miljö där man använder en mix av privata moln, publika moln, on-prem med möjlighet att kunna hantera detta mellan plattformar. Det ger fördelen av både valmöjlighet och att kunna flytta last mellan de olika och skapa flexibilitet. 

Vad är Devops?

Devops förenklar samarbetet mellan utvecklare (”development”, förkortas dev) och systemförvaltning (”operations”, förkortas ops) genom att automatisera det sätt på vilket applikationer utvecklas, driftas, testas, integreras och övervakas. Det är alltså en full livscykelhantering av en applikation. För automatiseringen används standardverktyg som till exempel OpenShift, som gör det lättare att dela information och uppgifter. Devops kan göra en utvecklingsorganisation 5–40 gånger mer effektiv då det går att få ut applikationer betydligt snabbare och med högre kvalitet. Tidigare mättes arbetet i kostnad per timme, nu i kostnad per funktion. 

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms