Hoppa till huvudinnehåll
Anders Boustedt, verksamhetschef informationsteknologi på Region Halland berättar att redan nu kan man i Halland förutspå sjukdomar hos människor som kommer uppstå först om några år.
Region Halland
Varberg
Förbättra hälsan för invånarna med molntjänster och ny teknik som gör det möjligt på ett snabbare, effektivare och ett säkert sätt.

Se hela filmen ovan eller här

Anders Boustedt, verksamhetschef informationsteknologi och Lina Gårdemark, Data Scientist.

Genom tillgången till de stora molntjänstleverantörernas avancerade teknologier och dataanalysverktyg möjliggörs en mer effektiv och precisionsinriktad vård. När hälso- och sjukvården nu kan dra nytta av avancerade prediktiva modeller för att identifiera potentiella sjukdomar i ett tidigt skede möjliggörs därmed snabbare och mer riktade behandlingsåtgärder. Detta markerar ett betydande framsteg inom hälsosektorn och öppnar upp för nya möjligheter att förbättra patienternas livskvalitet och hälsa.

Genom att använda sig av och samarbeta med stora molnleverantörer kan Region Halland därmed dra nytta av modern teknik för att främja innovation och förbättra vårdleveransen till invånarna.

En förutsättning för detta är de positiva beskeden gällande lagstiftningen och juridiken kring hantering av data. Även om positiva framsteg har gjorts inom ramen för lagstiftning och juridik, är det avgörande att vi också bedömer huruvida det är lämpligt. Region Halland har gjort framsteg på detta område och nu har full rådighet över sin data. Detta ger möjlighet att använda tekniken på ett mer omfattande sätt för att förbättra hälso- och sjukvården för invånarna i Halland.

Från vänster: Henrik Vennersten, IT-arkitekt AI/BI och Georgios Bramis, Plattformsansvarig AI/BI.

Det poängteras också vikten i att anta en proaktiv vård istället för en reaktiv. En uppmaning ges också till övriga regioner i landet att utveckla tillsammans för att maximera möjligheterna för alla Sveriges invånare att få uppleva en förbättring av livskvalitén.

Sammanfattningsvis ligger fokus på att ta tillvara på de nya möjligheterna som tekniken ger och för att utveckla och förstärka vården för att främja ett bättre liv för invånarna.