2020-06-12

Crash course i OpenShift

OpenShift är ett kubernetesbaserat ramverk för containers och cloud native utveckling utvecklat av Open Sourceaktören Red Hat. Det underlättar för organisationer som tillämpar agil kodutveckling, vilket innebär att det blir lättare att uppdatera, hantera, och avveckla kod utan att det blir stor påverkan för resten av verksamheten.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson
Lead Architect Hybrid Platforms

Vilka är fördelarna med OpenShift?

Det underlättar det sätt på vilket utvecklare kan distribuera, uppdatera och sprida applikationer till verksamheten.Open Shift blir ett ramverk och en orkestreringsmotor för containerbaserad mjukvara som hjälper både utvecklings- och it-organisationen att arbeta tillsammans för livscykelhantering av applikationer.

Vad tillför Open Shift för värde till organisationen?

Det ökar förändringstakten i företaget eftersom utveckling och förbättringar av applikationer går så mycket snabbare. Utvecklare och operationsteamet jobbar tillsammans utan att störa varandra. Open Shift kan sägas vare ett exempel på tillämpad Dev Ops.

Vad finns det för ROI?

Eftersom ramverket hanterar saker som tidigare skötts till stor del manuellt så blir det lägre supportkostnader vilket gör att it- och utvecklingsverksamheten kan fokusera mer på att utveckla verksamheten vilket i förlängningen gör organisationen mer konkurrenskraftig.

Passar det alla organisationer?

Ja, de flesta organisationer som arbetar med agil kodutveckling kan hitta nytta i detta verktyg. Störst vinst tror jag det finns i organisationer med mycket utveckling och många olika produktionsmiljöer som exempelvis på webbplatser med många e-tjänster. Med Open Shift blir det lättare att sätta upp allt från lastbalanserare till att kontrollera orkestrering och utrullning av nya applikationer, till hela applikationens livscykel i verksamheten.