Hoppa till huvudinnehåll
Med HoloLens kan vårdteam inom anestesin övervaka patienten – samtidigt som uppgifter om puls, blodtryck och syresättning finns i deras synfält. Det här är en pågående studie, där trettio personer redan testat flera vårdmoment, i en simulerad miljö.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

Per Enlöf, anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand.

Tänk dig en operationssal där en anestesisjuksköterska bär HoloLens-glasögon. Eftersom hen befinner sig i en ”mixad verklighet” är det möjligt att se vitala parametrar som blodtryck, puls, EKG och blodets syrsättningsnivå i samma synfält som patienten. Med ena handen i ”luften” klickar sjuksköterskan fram checklistor, PM och behandlingsriktlinjer. 

Per Enlöf, anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand, utvecklar bilden:  
– Plötsligt upptäcker jag att patientens blodtryck sjunker snabbt och jag behöver rådfråga en kollega som nu är på akuten. Med några klick delar jag patientens värden som kollegan ser i sin telefon eller sina smarta glasögon. Jag får ett snabbt svar och kan agera direkt, utan att läkaren behöver ta sig tillbaka till operationssalen, där jag befinner mig.

30 personer har redan testat  

Faktum är att det här scenariot inte är en framtidsbild, utan ett innovations- och forskningsprojekt som pågår sedan två år. Redan våren 2022 testade 30 anestesisjuksköterskor och anestesiologer att arbeta med HoloLens på huvudet. Studien genomfördes på Simulatorcentrum i Väst, och det är Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tillsammans med Göteborgs Universitet står bakom studien.

– Ta ett djupt andetag nu Åke, så kommer du att somna gott, säger Tommy Ehrman, anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Trots att dockan på Simulatorcentrum inte hör hans ord, är det viktigt att alla moment utförs som om det vore på riktigt.

– På Simulatorcentrum har vi sövt, intuberat och behandlat patienter (i det här fallet dockor) i olika anestesiologiska situationer, för att testa och utvärdera hur det är att utföra olika vårdmoment när vi har HoloLens på, säger Per Enlöf och fortsätter: 

– I samarbete med Atea har vi tagit fram en applikation som gör att vi kan se exempelvis EKG, puls, och blodtryck i samma synfält som vi ser patienten. Vi kan med händerna bredvid glasögonen klicka på och flytta runt denna patientdata, så de ligger på rätt plats i synfältet. Inom kort kan vi även klicka fram checklistor, PM samt dela uppgifterna med den vårdpersonal som har ansvar för patienten. 

Undersöker värdet av AR och HoloLens inom anestesisjukvården
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet står bakom forskningsprojektet som undersöker om AR och smarta glasögon kan öka patientsäkerheten och göra arbetet inom anestesi säkrare och smidigare.  
  • Appen som gör det möjligt att se vitala parametrar som ett lager på den nuvarande verkligheten, det som kallas AR, Augmented Reality eller MR, Mixed Reality. 
  • Atea har utvecklat appen tillsammans med forskarteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet. Medverkande personer i projektet är Patrik Nylander från Atea och i forskarteamet ingår Per Enlöf, Pether Jildenstål, Mona Ringdal, Sophie Lindgren och Axel Wolf.

Så används HoloLens inom fler branscher:  

Microsofts ”smarta glasögon” förstärker verkligheten med ett lager av digital information. Fenomenet kallas förstärkt verklighet AR, Augmented Reality eller MR, Mixed Reality. Idag används glasögonen inom bland annat: sjukvård, underhållning, industri, bygg, turism, spel, reklam och utbildning.

Jobbat nära för att förstå arbetsflödet  

Atea, tillsammans med forskarteamet på Sahlgrenska, är ansvariga för vilka värden som ska synas i glasögonen och utveckling av mjukvaran. I det här fallet är det Patrik Nylander, verksamhetsutvecklare på Atea, som under två år jobbat nära Per och hans forskarkollegor. 

– Patrik har hjälpt oss förverkliga våra idéer och visioner som ytterst handlar om ökad patientsäkerhet inom anestesin. Ett nära samarbete har varit en förutsättning, där jag och forskarteamet vet vilken data vi behöver se, och hur ett larm skulle kunna visualiseras. Och Patrik med sin kompetens om arbetsflöden och mjukvaran.

Vill veta om smarta glasögon kan tillföra värde  

Den som googlar ordet HoloLens hittar snabbt aktörer från flera branscher som redan använder glasögonen. Bland annat har kirurger på det Londonbaserade sjukhuset Northwick Park använt dem vid operation av en cancerpatient, sommaren 2022.  

Men hur ser tid- och handlingsplanen ut för Per Enlöf och hans forskarteam? 

– Syftet med min forskning är att ta reda på om vi som jobbar inom anestesisjukvård ser något värde med att använda smarta glasögon. Och i så fall hur och när. Jag har just nu 30 enkätsvar samt data från gruppintervjuer som jag ska analysera, summera och publicera. Denna studie är en del av forskningsprojektet och syftar till att ta reda på i vilka situationer glasögonen skulle kunna användas i samt vilken information som är intressant att visualisera. Målet är att studien är redo för publicering under 2023, säger Per Enlöf. 

Tommy Ehrman och Per Enlöf, båda arbetar som anestesisjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Intubering och förflyttning extra intressant  

Per berättar att resultat från tidigare forskning i projektet pekar på att AR (Augmented Reality) och smarta glasögon ser ut att vara extra värdefullt i vissa vårdsituationer – som vid intubering och vid förflyttning av patient, oftast mellan avdelningar.  

För att ta projektet vidare behövs finansiering, gott om tid för tester i simulerad miljö – och så småningom även att glasögonen används på riktigt, under operationer. 

– När den här studien är klar ska vi se till att sprida kunskap och kännedom och detta projekt. Vi kommer också att ansöka om finansiering för att ta forskningen till nästa nivå, vilket innebär fler testar, även inom den kliniska miljön på sjukhuset. Inom vården krävs en lång period av framgångsrika tester, innan vi kan börja diskutera en eventuell implementering där tekniken används på riktigt. 

– Det var lite ovant i början, att greppa objekt i luften och att jobba med glasögonen på huvudet. Men man vänjer sig ganska snabbt, säger Tommy Ehrman, en av de anestesisjuksköterskor som testat hur det är att arbeta med HoloLens. Här tillsammans med kollegan och doktoranden Per Enlöf.

Miniavtar som ändrar färg, mer intuitivt  

När intervjun genomförs har Per Enlöf med sig inspiration från en anestesikongress i New Orleans, USA, som han besökte för några dagar sedan. Där såg han bland annat hur vitala parametrar kan presenteras på ett nytt sätt som är ännu lättare att tolka i en pressad situation.  

– I vår nuvarande app ser vi vitala parametrar i form av siffror och kurvor. I framtiden kanske informationen presenteras på helt andra sätt, där beroendet av siffror och kurvor inte är lika stort. Vi skulle exempelvis kunna se patienten (i glasögonen) som en mini-avtar, som speglar patientens tillstånd. Om syresättningen är på väg att minska kan avatarens färg förändras till blå, en signal som hjärnan intuitivt tolkar: ”Se upp, syrebrist!”. Eller om pulsen ökar, kan avatarens hjärta dunka hårt, så hela bröstkorgen studsar och så vidare. 

Möjligheterna är oändliga – och enligt Einstein går tiden långsammare ju snabbare vi förflyttar oss. Men just nu får vi förhålla oss till linjär tid och avrunda intervjun. Om jag släpper i väg Per Enlöf kan han bland annat lägga tiden på att driva utvecklingen inom anestesisjukvården framåt.

Bättre koll på anestesi – ord vi använt i texten

* Ett PM inom vård/sjukvård beskriver på ett enkelt och lättförståeligt sätt ett eller flera vårdmoment. Det används av olika kompetenser/personalkategorier och finnas tillgängligt för dem som vårdar patienten. 

* Som anestesisjuksköterska är ditt jobb att tillsammans med ditt vårdteam (anestesisjuksköterska eller anestesiläkare) övervaka, bedöma och behandla patientens tillstånd under ett operationsingrepp. Du ser till att patientens vitala funktioner så som andning, blodcirkulation och smärtbehandling fungerar. 

* Intubation eller intubering, syftar i detta sammanhang på införandet av en plastslang i luftstrupen, trakea, för att säkra patientens luftväg. 

Nyfiken på hur HoloLens kan göra nytta i din verksamhet?

Patrik Nylander
Patrik Nylander
Verksamhetsutvecklare
Skicka e-post