Hoppa till huvudinnehåll
2021-05-17

Egenmonitorering - nära vård på distans

Hälsolandskapet håller på att helt förändras genom ny digital teknik och Sverige ett av världens ledande länder när det gäller digitalisering enligt OECD.

Ulrika Juhlin
Ulrika Juhlin
Erbjudandeansvarig

Att egenmonitorering är här för att stanna ser man bland annat genom 153 stycken träffar vid en sökning på PubMed med sökord Homemonitoring

Forskarna har främst studerat data relaterat till olika kroniska tillstånd som hjärtsvikt, diabetes och astma och det ligger helt i linje med de förfrågningsunderlag man ser vid upphandlingar av egenmonitorering. Det är just kronikerna som står för en stor del av kostnaderna i både regioner- och kommuner idag och individen rör sig mellan primärvård, specialistvård samt hemsjukvård. Närmare hälften av befolkningen har en kronisk sjukdom och står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaden i regionerna.

Egenmonitorering ett modeord eller en ny vårdform?

Vi på Atea är övertygade om att egenmonitoreringen är här för att stanna som en ny vårdform. Våra kunder vittnar om detta och fördelarna är många: På individnivå syftar egenmonitorering till att skapa trygghet, ökad livskvalitet samt öka förståelsen och kunskapen kring sin egen hälsa. För vård-och omsorgsgivaren är syftet bland annat att minska kostnaderna och öka kvalitet och tillgänglighet.

Fördelar i korthet

Ökad trygghet för individen

Högre tillgänglighet i alla landsändar

Ökad delaktighet i den egna vården

Minskade kostnader för vård- och omsorgen

Minskad miljöpåverkan främst genom minskat resande

Från samverkan till samhandling

”Arbetet med att nå visionen kräver insatser och samverkan mellan en mängd aktörer.”

— eHälsomyndigheten

Det behövs ett effektivt nationellt samarbete mellan regioner och kommuner för att tillgodose de förutsättningar som krävs för att följa individens väg genom vård- och omsorg och uppnå en kvalitativ specialiserad egenvård. En sammanhållen och välfungerande vård- och omsorgsverksamhet kräver en samordnad vård- och omsorgssektor, hos såväl kommuner och regioner som privata aktörer och leverantörer.

Förutsättningar för ett lyckat införande av egenmonitorering

  • Nationell rekommendation kring ersättningsmodeller som underlättar användandet av digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering
  • Klargörande av juridiska förutsättningar och lagtolkningar, bland annat med avseende på informationssäkerhet
  • En nationell infrastruktur med tekniska förutsättningar för att utbyta data mellan vårdgivares kärnsystem och digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering
  • Kunskap, intresse och vilja från politiker och chefer att driva utvecklingen mot ökad användning av egenmonitorering.
Atea deltar vid Vitalis 2021

Atea deltar vid Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg 18-20 maj.

Möt vårt team i vår monter på Vitalis som är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. 

Mer om mässan