2024-03-01

"Därför ska Atea bli störst på Application Engineering år 2027"

Framgångsrik affärsutveckling har it som motor – och Application Engineering är kittet som får helheten att fungera. Här berättar Peter Falk vilka värden som kunderna kan förvänta sig och varför Atea ska bli störst på området.

Peter Falk
Foto: Fredrik Andersson
– Det är mer inspirerande att sikta mot stjärnorna! Det ger oss som lag mer kraft och fokus, säger Peter Falk om varför Atea ska bli störst på Application Engineering till 2027.

Atea är kända för att vara bäst i klassen på att leverera modern infrastruktur och tjänster som får alla delar att fungera. Från hård- och mjukvara till tjänster inom cloud, säkerhet och AI.

Men för att försäkra sig om att helheten levererar större värde än de enskilda delarna krävs en kombination av den senaste tekniken och en förståelse för hur man bygger värdefulla tjänster och applikationer.

Peter Falk

Peter Falk, chef Application Engineering

– Då är vi inne på Application Engineering. Det är limmet som får helheten att fungera, säger Peter Falk, ansvarig för det nya affärsområdet Application Engineering på Atea.  

Idag är det 65 personer som driver utvecklingen framåt på enheten, men redan 2027 ska de vara 300. 

– Du får ingen affärsutveckling idag om du inte har it som bärare av nyttan. It ger också förutsättningar att få de effekter du vill uppnå, säger Peter Falk. 

Våga tänka och agera på nya sätt

För vad händer om vi inte använder den senaste tekniken för att lösa kundernas (eller verksamhetens) behov? 

De flesta minns trenden som svepte in över Sverige för tio år sedan. Nya padelhallar poppade upp som svampar ur jorden, överallt.

– De entreprenörer som direkt använde modern teknik för att skapa kundvärde, lyckades. De fixade en app där besökarna kunde boka bana, låsa upp entrén, betala, hitta vänner att spela med, boka coach mm. Det fanns även tennisbanor som byggdes om till padelhallar, säger Peter Falk och fortsätter:

– De såg också en affärsmässig möjlighet. Men för att spara pengar använde några av tennis-entreprenörerna sina gamla bokningssystem och sina gamla arbetssätt. Så vad hände? Jo, användarna tyckte det var för krångligt att boka hos dem, bokningarna blev få, och verksamheten fick stänga. 

Peter Falk förtydligar sin slutsats:

– Sluta cementera kostigar! (Alltså: Gör inte som du alltid har gjort). Inse i stället vilka möjligheter tekniken ger och våga tänka, och agera, på nya sätt.

Vissa aktörer ser värdet direkt

Okej, då har vi förstått att moderna tekniker som DevOps, Cloud, Machine Learning, AI och Kubernetes kommer att göra stor skillnad.

– De här teknikerna är universella och gör det möjligt att integrera nya lösningar i en hybrid värld. Det som slår igenom stort nu, och i snabb takt, är det sättet att jobba. När vi använder Application Engineering skapar vi värde från helheten, snarare än ur mindre beståndsdelar. Utvecklingen drivs inte minst av de många AI-projekt som pågår idag, säger Peter Falk.

Peter Falk

”Sluta cementera kostigar! (Alltså: Gör inte som du alltid har gjort). Inse i stället vilka möjligheter tekniken ger och våga tänka, och agera, på nya sätt.”

— Peter Falk

Men vilken typ av lösningar kan skapa mest värde för privat och offentlig sektor? Och vilka kunder kommer vara först med att hoppa på Application Engineering-tåget?

 – Tillverkande industri ligger redan långt framme inom exempelvis intelligent automation. De förstår hur Application Engineering får system att jobba effektivare tillsammans. Därför är de en av branscher som jag tror fortsatt kommer att investera tid och pengar i detta, förutspår Peter Falk.

4 steg – låt Application Engineering bli limmet som ökar affärsnyttan
  1. Insikt. Inse att framtiden är hybrid och vad det betyder för din verksamhet.  
  2. Innovation. Föreställ dig att du redan idag kan koppa ihop alla affärskritiska system, att du kan analysera all data – och du kan göra det på ett säkert och juridiskt korrekt sätt. Vad skulle du då ta fram för lösning?  
  3. Inledningen. Börja med ett mindre pilot-projekt. 
  4. Anlita Atea för att kartlägga idéer, risker, nuläge och önskat läge.  

Logistik och gruvnäring

Atea samarbetar sedan några år tillbaka med Boliden som använder data och analys för att ha koll på planering av till exempel gruvoperatörernas körningar, uttag av mineraler och insatser för att förebygga incidenter. 

Ateas kontor

Ateas kontor i Göteborg

–  Boliden skissar hela tiden på förbättringar och optimering av flöden, processer och system. Därför tror jag att även aktörer inom till exempel gruvnäring och logistik kommer att vilja satsa ännu mer på Application Engineering, säger Peter Falk. 

Från sjukvård till förebyggande vård

Även en av Sveriges regioner, och en kund till Atea, ligger i framkant när det gäller användandet av den senaste tekniken.  

– I vårt samarbete undersöker vi möjligheten att använda patientdata för att ta reda på vilka personer som ligger i riskzonen för att drabbas av exempelvis stroke. När sjukvården analyserar och drar slutsatser av data öppnas också en möjlighet att erbjuda förebyggande vård. Men det förutsätter att man integrerar moderna cloudlösningar och tar hänsyn till regulatoriska krav, säger Peter Falk.  

Självklart finns en rad frågor som rör etik, värderingar, informationssäkerhet och till och med filosofi – som måste lösas. 

– Men tekniken ger oss möjlighet att förflytta oss mot mer friskvård och förhoppningsvis mindre sjukvård. När vi samarbetar kan vi hitta lösningar som ger människor möjlighet att leva friska och vara självständiga längre, säger Peter Falk.  

Peter med människor

– Med den här satsningen kan vi hjälpa fler kunder från start till mål när det gäller att skapa affärsnytta med modern teknik. Från affärsidé till förvaltning, drift, managering och efterarbete, säger Peter Falk.

Målbild som ger kraft och inspiration

I vanlig ordning så tvekar varken Atea eller Peter Falk när det gäller att sätta ambitiösa mål.   
– Vi ska vara störst inom Application Engineering år 2027, slår Peter Falk fast.
 
Varför är det viktigt att bli störst?  
– Det är mer inspirerande att sikta mot stjärnorna! Det ger oss som lag mer kraft och fokus (laget före jaget, ni vet). Men framför allt är efterfrågan på dessa tjänster jättestor idag och den ser inte ut att minska framöver. Så det finns ett stort behov som vi nu möter, säger Peter Falk.  

Och om det är någon aktör som har både bredd och nischkomptens så är det Atea.

Mitt i stormens öga

Reaktionerna, sedan starten första februari 2024, har varit många och positiva.  
– Vi har hamnat mitt i stormens öga, på ett positivt sätt! Kunder, partners och medarbetare hör av sig och vill diskutera och veta mer. En vanlig kommentar är: "Den här satsningen känns helt rätt! Det här vill jag också vara med och bygga."

Få en komplex värld att hänga ihop

Framtiden är hybrid. Vi kommer inte att förvara vår data på ett enda ställe. Vi lagrar den redan i privata moln, i eget datacenter och i publika moln. Vi använder inte längre ett enda it- eller affärssystem – utan hundratals mindre som bör (och kan!) hänga ihop. När det gäller data, och juridiken runt den, så äger du heller inte alla rättigheter själv. Slutsatsen?

– Det är en komplex värld när det gäller att hantera, presentera och skapa affärsnytta med data. Ateas satsning på Application Engineering ger dig limmet som får den här komplexa världen att fungera, säger Peter Falk. 

******************************
Text: Ulrika Nybäck
 
Foto: Fredrik Andersson