Hoppa till huvudinnehåll

Vi lever i en snabbföränderlig tid där organisationer och dess kunder ställer allt större krav på digital utveckling. För att kunna svara upp mot dessa krav krävs god kontroll på sitt it-landskap utan att för den saken tappa agilitet och möjlighet att svara upp till snabba förändringar.

Ateas it-arkitekter kan hjälpa dig med just dina behov. Genom att etablera en strategi, en målbild och en plan minskar du risken för felinvesteringar och säkerställer att it bidrar till att de övergripande målen nås.

Detta refereras ofta som Enterprisearkitektur, som handlar om att med ett helhetsperspektiv säkerställa att it stöttar organisationens strategi och behov över tid samtidigt som man säkerställer att it-leveransen sker på ett kostnadseffektivt och kontrollerat sätt.

It-arkitektur för kontroll och struktur

Vi hjälper dig få en överblick, se hela bilden och säkerställa att arkitekturen är uppdaterad - vilket i sig borgar för bättre och korrekta beslut. Vi använder oss av marknadsledande verktyg som automatiserar och förvandlar arkitektfunktionen från flaskhals till möjliggörare.

Atea tar ansvar för att förvalta och uppdatera arkitekturen så att den återspeglar verkligheten. Genom att etablera ett löpande arbetssätt för att driva arkitektfunktionen kan vi skapa kontroll och struktur, men också verka för digital utveckling.

För att leverera Arkitektur som tjänst nyttjar vi det marknadsledande EA-verktyget Ardoq. Ardoq är ett modernt EA-verktyg för att dokumentera arkitektur och driva digital transformation samt ett bra stöd för visualisering och kommunikation med hela verksamheten.

Optimera

Engagera

Möjliggör för hela organisationen att vara delaktig i transformationen och arkitekturarbetet.

Optimera

Optimera

Identifiera system som ska investeras i samt vilka som inte stöttar organisationens behov.

Analysera

Analysera

Bli mer proaktiv genom att analysera integrationer och relationer samt identifiera system som saknar ägarskap eller är i slutet av sin livscykel.​

Transformera

Transformera

Koppla samman strategier till mål och teknik för att säkerställa att projekt och digitalisering skapar värde och förflyttar organisationen i rätt riktning.​

Med Arkitektur som tjänst får du:

 

  • Uppdatering av arkitekturen över tid
  • Löpande anpassningar
  • Visualiseringar som alltid baseras på aktuell data
  • Tillgång till marknadsledande EA-verktyget Ardoq
  • Regelbundna möten med en it-arkitekt från Atea

Partner

Atea använder sig av det marknadsledande EA-verktyget Ardoq. Läs mer om Ardoq här.

Ardoq

Fråga mig om it-arkitektur

Mattias Bruhn
Chefsarkitekt