Hoppa till huvudinnehåll
För att möta befintliga och framtida behov har den expanderande koncernen Fiskarheden skapat en integrationsplattform som har automatiserat många moment. Lösningen sparar tid och bidrar även till en tryggare leverans av affärskritisk information. 
Fiskarheden Trävaru
Få en smidig och oavbruten produktionsprocess från tillverkning till leverans för maximal effektivitet.

Sågverket är den grund som Fiskarheden Trävaru vilar på sedan mer än hundra år tillbaka. På senare tid har bolaget via förvärv vuxit till en koncern som även omfattar andra verksamheter, däribland fastigheter samt entreprenad och transport.

Tillväxten har ökat behovet av att modernisera och digitalisera verksamheten. Därför uppkom tanken på att införa en integrationsplattform. Hösten 2022 tog Fiskarheden hjälp av Atea för att hitta rätt lösning och valet föll på Boomi. I den kan alla sorters data i olika format samlas in och bli överskådlig.

Tobias Englund, systemspecialist på Fiskarheden

Tobias Englund, systemspecialist på Fiskarheden.

– Det är lätt att se om produktionen rullar på som den ska. Om man i stället har byggt små tunnlar mellan system lite här och var blir det som om en mullvad har varit i farten. Man vet inte vad som har hänt under gräsmattan, säger Tobias Englund, systemspecialist på Fiskarheden.

Stor betydelse för produktionsflödet

Plattformen används bland annat i det sista steget i justerverket, där virkespaketen kommer ut. Xml-filerna med information om vad som tillverkats, volymer, vikt, paketnummer med mera förs direkt över till affärssystemet. Det är ett exempel på en affärskritisk integration, som har stor betydelse för flödet i produktionen.

– Om inte delen där vi föder affärssystemet med paketdata fungerar stannar processen upp när vi ska lasta lastbilarna. Det märks direkt i fysisk påverkan ute på gården, säger Tobias Englund.

En annan betydelsefull integration är automatiska överföringar av valutakurser från Riksbanken till en intern databas på Fiskarheden, som sedan matar andra system inom koncernen. Det hanterades tidigare manuellt.

– Valutakurserna är egentligen en av de enklaste integrationerna vi har, men den sparar väldigt mycket tid och ser till att vår databas hela tiden är uppdaterad. De manuella processerna kan också bli bortglömda ibland. När det är väldigt stora volymer som ska hanteras kan det vara allvarligt att ligga bara någon procent fel, säger Tobias Englund. 

– En procent på en och en halv miljard i omsättning blir lite pengar, inflikar Johan Danielsson, verksamhetsutvecklare och projektsamordnare på Fiskarheden.

Fiskarheden Trävaru

En möjliggörare för framtiden

Tanken på en integrationsplattform för effektiv datautväxling mellan olika system uppkom i samband med att sågverket skulle byta affärssystem.

Johan Danielsson, verksamhetsutvecklare och projektsamordnare på Fiskarheden.

– Ur ett strategiskt perspektiv var intentionen redan från början att plattformen skulle stötta hela koncernen och samtliga affärssystem. Vi såg att den behövdes som en möjliggörare för vad som komma skulle. Men de första konkreta integrationerna vi gjorde var inom trävarudelen, säger Johan Danielsson och tillägger:

– Vi har insett att det blir väldigt dyrt på sikt om vi inte gör det här. Då kommer vi heller inte att kunna utvecklas. Fiskarheden är väldigt teknikdrivande i alla delar av produktionen och integrationsplattformen hjälper oss att ligga i framkant.

Säkrad kontroll över egna data

Innan Fiskarheden gjorde sitt val av plattform övervägde de noga olika alternativ. När samarbetet med Atea inleddes kretsade diskussionen inte om produkt, utan om behov.

Koncernen fick även i detalj beskriva tre konkreta exempel. Därefter togs skarp data fram till en anpassad demonstration av plattformens kapacitet.

Det har också varit viktigt att säkra kontroll och ägande av koncernens egna data. Allt som är affärskritiskt ska lagras lokalt.

– Vi tillverkar inte bara timmer, utan är också fjärrvärmeleverantör. Vi har krav på oss att kunna leverera värme till närområdet, oavsett vad som händer. Då är det av yttersta vikt att vår integrationsplattform fungerar även om inte internet finns, säger Tobias Englund och fortsätter:

– Sedan är det förstås viktigt att vi inte låser in oss och bara har data on-prem. Vi måste också kunna hämta in nödvändig data via API:er eller i molnet och även föda andra datakällor med information. Nu har vi den hybridplattform som vi behöver.

Tobias

Teamleverans tryggar projektet

Traditionellt har konsultbolag hyrt ut enskilda konsulter i kundernas projekt. Hos Atea har det på senare tid blivit vanligare med teamleveranser, vilket Fiskarheden är ett exempel på.

För kunden innebär det en ökad stabilitet och tillgänglighet, då projektet inte står och faller med en person. Det kan drivas vidare med oförminskad kraft både vid ledighet och sjukdom.

Tobias Englund har oftast kontakt med Linus Isaksson på Atea och tycker att det är smidigt med en väg in. Samtidigt är det tydligt att det finns ett helt team bakom, då det aldrig finns en fråga som det inte går att få svar på.

– Med teamet blir det också en tryggare leverans, eftersom jag vet att det finns en kontinuitet i projektet. Jag sitter aldrig ensam. Det finns alltid någon som svarar på andra sidan.

Fiskarheden

Idéerna finns i verksamheten

Fiskarheden har många planer med integrationsplattformen Boomi framöver.

Hittills har de fått jaga leverantörernas data och försökt förstå deras system för att integrera dessa med plattformen. Ett långsiktigt mål är att bygga en API mot det egna datalagret och använda det som en kravställare mot leverantörerna: ”Så här vill vi att ni levererar data till oss”.

En annan tanke är att sammanställa information från varje fastighet som koncernen äger i ett gemensamt jämförande datalager: intäkter, utgifter, driftskostnader med mera. Med det som underlag skulle de kunna fatta bättre beslut kring fastighetsförvaltningen.

På sikt vill Fiskarheden också använda AI för att analysera data samt göra informationen mer tillgänglig och lättförståelig för medarbetarna utan att den först måste sammanställas i en rapport, berättar Tobias Englund.

– Idéerna till hur vi kan förbättras finns ju i verksamheten. Därför pratar vi mycket internt om att vi har den här plattformen, så att medarbetarna ska förstå att om de har ett behov går det förmodligen att lösa med Boomi. Det bubblar av önskemål överallt.

5 tips för dig som vill bygga en integrationsplattform
  1. Identifiera behoven. Vilka processer i din verksamhet kan effektiviseras via en integrationsplattform? Hitta både den lågt hängande frukten och sådant som kan förbättras på sikt.
  2. Kom i gång snabbt. Fastna inte för länge i planeringsstadiet, utan ta tidigt de första stegen och bygg ut plattformen successivt. Annars är risken stor att du missar tåget.
  3. Ta hjälp av expertis. Det är inte alltid lätt att hitta rätt på egen hand. Ta råd och hjälp av dem som kan och som har erfarenhet sedan tidigare.
  4. Var beredd på att det tar tid. Att bygga en integrationsplattform är tidskrävande, inte minst i insamlingsprocessen av data. Det kräver också täta avstämningsmöten med alla inblandade.
  5. Sprid ordet i organisationen. De bästa idéerna finns inom verksamheten. Berätta att integrationsplattformen finns och låt medarbetarna komma med förslag på hur den kan användas.