Hoppa till huvudinnehåll
It-avdelningens roll i företag och offentliga verksamheter har gått från att ha en mer ”intern” roll till att också vara en väsentlig del av den externa leveransen. Förväntan på vad it skall leverera har skruvat upp och nya arbetssätt och tekniker har vuxit fram för att möta dessa krav.

Det som har ökat de senaste åren är nyttjandet av it. Det kan vara i formen av en bil. Idag levereras bilen med traditionella egenskaper men åtföljs av ett helt digitalt tjänstepaket – ofta kallat uppkopplade bilar och helt plötsligt blir it-tjänster en del av den totala affären. 

Det gäller de allra flesta verksamheter idag, om det så är lås, kameror, passagesystem etc. Alla har en betydande digital komponent. Detsamma gäller offentlig verksamhet där förväntan från medborgare och intressenter finns på snabbare och mer integrerad service, exempelvis hur vi idag deklarerar på nätet eller i appar.

Förenklat kan behoven delas in i tre huvudområden:   

Atea har ett flertag erbjudanden som hjälper din verksamhet med att nyttja dessa nya tekniker och metoder. Det är just samverkan av ny teknik och nya arbetssätt som gör att förmågan att leverera it-funktionalitet ökar med flera 100 %.

Applikationer

Nya sätt att utveckla och strukturera it-funktionalitet. Detta gäller i lika stor grad hur man moderniserar det som redan är utvecklat, och hur man bygger nästa applikation.  Här refererar man ofta till modernisering av applikationer och begrepp så som, Micro Services, API management, Service Mesh etc är väldigt centrala. 

Plattformar

Nya typer av plattformar (infrastruktur) som har mer dynamiska egenskaper vad det gäller skalning, flyttbarhet, möjlighet till integration. Allt för att stödja kravet på ett kontinuerligt flöde av leveranser. Exempel på begrepp här är: Containers, Deployment tools, Kubernetes, Automation, Git, Jira.

Processer

Inte minst har arbetssätten kommit i fokus för att uppnå en ny nivå av effektivitet. Främst för att överbygga den traditionella klyftan mellan utveckling och Drift men också att skapa arbetssätt som kortar livscykel samt ger medarbetarna de befogenheter som krävs för att lösa arbetsuppgifterna. Begrepp och metoder som ofta nämns är DevOps, Agile/Scum/Safe, Test Automation, GitOps.

Vårt erbjudande

DevOps Performance hjälper din verksamhet att navigera och ta fram er unika tillämpning av verktyg och modeller. Vi har delat in erbjudandet i tre huvudområden:

Atea Container Adoption Journey – Leda processen för kund att införa moderna verktyg och arbetssätt så som Containers, DevOps och ett stort inslag av automation. Men också titta på hur dynamiska fenomen så som Cloud, virtualisering och Data center skall nyttjas på bästa sätt utifrån kundens kravbild. Resultat blir en definierad plattform med delvis nya integrerade verktyg och arbetsprocesser. 

Design Pattern – Hjälpa kunden optimera Verktyg, Utvecklingsprocess och Plattform.  Att strömlinjeforma förmågan att leverera ny IT funktionalitet med mycket högre effektivitet och kvalitet. 

DORA Metrics – Etablera en kontinuerlig förbättringsprocess och på ett enkelt sätt se att man ökar sin effektivitet. 

”Teams who fully embrace DevOps practices work smarter and faster, and deliver better quality to their customers. The increased use of automation and cross-functional collaboration reduces complexity and errors, which in turn improves the Mean Time to Recovery (MTTR) when incidents and outages occur.”

— Atlassian

”Vi körde en Container Adoption resa med Atea och Red Hat under 2021/2022 och resultatet och effekten av införandet överträffade våra högt ställda förväntningar.”

— Sofia Schwanborg – CTO Strålfors