2023-10-02

Dags för informationssäkerhetsmånaden

I oktober varje år samlas företag och organisationer runt om i hela världen för att tillsammans försöka öka medvetandet om informations- och it-säkerhet hos både allmänheten, företag och organisationer. Inom EU så arrangeras den årliga informationssäkerhetsmånaden av byrån för nät- och informationssäkerhet, Enisa, och förra året var det 10-årsjubileum. 

Sverige har aktivt deltagit i informationssäkerhetsmånaden på EU-nivå genom MSB sedan ett antal år tillbaka och MSB driver tillsammans med Polisen, och ett antal samarbetspartners, kampanjen ”Tänk säkert!” i Sverige. 

Vi på Atea vill under informationssäkerhetsmånaden bidra med att öka medvetenheten om informations- och it-säkerhet och ge konkreta förslag på åtgärder. Under oktober så kommer vi att succesivt publicera en serie bloggar som grundar sig i en rapport som Nationellt Cybersäkerhetscenter släppte i slutet av förra året men som fortfarande i allra högsta grad är aktuell. 

Rapporten heter Cybersäkerhet i Sverige - Del 2: Rekommenderade säkerhetsåtgärder och går igenom elva stycken rekommenderade säkerhetsåtgärder för att motverka hot och brister som fortfarande är relativt vanligt förekommande hos många svenska organisationer. Anledningarna till att vi på Atea har valt ut just den här rapporten som utgångspunkt till vår bloggserie är många. Men framförallt så tycker vi att den är riktigt bra och matchar väl med andra ramverk och standarder som vi är vana att arbeta med! 

Följ oss under oktober och läs vår bloggserie! Du hittar vår samlingssida här, vi publicerar löpande hela oktober.

 Så länge..
...Tänk säkert och skydda era tillgångar 🔑

Vill du veta hur ni säkerställer god informationssäkerhet och hur just din verksamhet bör tänka säkert?

Tveka inte att höra av dig till Johan Nylén, Säkerhetsspecialist.

Skicka e-post