Hoppa till huvudinnehåll
2021-10-06

Ledningsgrupper utsätter sig för fiktiv press för att skapa mer kundvärde

Specialistspaning: Hur ska ledningsgrupper agera för att skapa affärsvärde de närmaste åren? Hur får man sina visioner, strategier och it-investeringar att ge frukt? Svaret är – lite otippat – att lägga krut på professionellt organiserade rollspel och scenarier som sätter både dem själva och medarbetarna under press. Det menar Ateas Roberto Söderhäll i den här spaningen.

Spaningen i ett nötskal

Det globala research- och konsultföretaget Gartner har identifierat en av de största bromsarna i verksamheters resa mot att skapa ännu mer kundvärde, tillväxt och lönsamhet. De kallar bromsen för ”The Execution Gap”, gapet mellan kapacitet i en verksamhet och förmågan att få sakerna att hända. Med andra ord, bara för att man satsar på it är det långtifrån säkert att det leder till nöjdare kunder eller ens nöjdare medarbetare. Det måste finnas ett engagemang i att utveckla verksamheten och kundvärdet, och då krävs så mycket mer än utb

ildningar, kickoffer och inspirationsföreläsningar. Vad som behövs är rollspel och scenarier där ledningsgruppen och övriga medarbetare sätts under press.

”Att lyckas med digital transformation är tre gånger mer sannolikt när medarbetarengagemanget är högt.”

SPANARE

Roberto Söderhäll, it-arkitekt på Atea, har utvecklat tjänsten Startklar Informationssäkerhet där ledningsgrupper utsätter sig för en fiktiv krissituation tillsammans med sina medarbetare i syfte att optimera verksamhetens hantering av säkerhetsfrågor. 

Besök Robertos Linkedin-profil här

Vad ledningsgrupperna kommer att upptäcka

Att ge sig in i scenarier där verksamheten sätts under press är som att öppna upp en sprängfylld garderob av otvättade kläder. Allt ramlar ut på golvet, och det uppstår en situation som snabbt måste lösas. För ledningsgruppen tydliggörs effektivt varför den ska vara delaktig i vad som händer i organisationen, och hur. Och framför allt blir det uppenbart hur man kan väcka och optimera det engagemang som behövs för att skapa mer värde för kunderna. Enligt Gartner leder ett stort medarbetarengagemang till 3,5 procents högre vinstmarginaler, 9 procents högre kundnöjdhet och 9 procents mindre omsättning av personal. Att lyckas med Digital transformation är tre gånger mer sannolikt när medarbetarengagemanget är högt. 

Pådrivande faktorer

Tiden då ledningsgruppen kunde jobba separat från resten av organisationen är förbi. Det industriella tänket är på väg bort. Näringslivet har demokratiserats.

”Att lyckas med Digital transformation är tre gånger mer sannolikt när medarbetarengagemanget är högt.”

 Titlar spelar en allt mindre roll. Det innebär att ”vi”-känslan måste skapas nerifrån och upp, inte uppifrån och ner. Sårbarheten i samhället är en annan pådrivande faktor. Med mer it kommer också mer sårbarhet, och då krävs övningar för att testa olika scenarier som kan dyka upp.

Värt att reflektera över

  1. Är det värt att utsätta dig för obekväma situationer för att uppnå ett bredare medarbetarengagemang?
  2. Kan det vara så att rollspel ger andra typer av värdefull information och insikter än du får genom att läsa rapporter och lyssna på mellanchefer? 
  3. Vilka risker och möjligheter finns som du och dina kolleger i ledningsgruppen är helt omedvetna om, som skulle kunna komma fram om ni spelade upp relevanta scenarier från er verksamhetsverklighet? Kommer det att påverka era prioriteringar?

Kontakta mig gärna

Roberto Söderhäll
Roberto Söderhäll
Strategisk rådgivare
Skicka e-post