Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Säkerhetsskyddsanalys

Den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft 1 april 2019.

Lagen tydliggör skyldigheterna för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller hanterar säkerhetskyddsklassificerade uppgifter. Lagen påvisar krav på förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet, bland annat vikten av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser.

I tjänsten ingår:

Atea hjälper er med alla steg i säkerhetsskyddsanalysen där målet är att klargöra vilka säkerhetskänsliga och/eller säkerhetsskyddsklassade uppgifter en verksamhet behandlar. Ni får full kontroll över processen och genomförande. Genomförande utförs med ett metodstöd som hjälper er med att kontinuerligt kunna fortsätta genomföra ett systematiskt arbete med säkerhetsskyddsanalys – helt i transparens med övrigt riskanalysarbete enligt krav från bland annat Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB.

Säkerhetsskyddsanalysen med åtgärdsförslag redovisas till behörig personal i en rapport. Utfallet redovisas och samverkas med andra analysområden inom ramen för överenskommet arbetssätt.

Säkerhetsprövningsintervju och bakgrundskontroll

Den nya säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen trädde i kraft 1 april 2019 och har sedan dess uppdaterats två gånger under 2021 (januari och december). Nya riktlinjer från Säpo gavs ut under mars 2022. En av grundstenarna i säkerhetsskydd är att man utvärderar sin personal noga. Den processen kallas säkerhetsprövning. Metodiken kan användas även utanför säkerhetsskyddet. I många fall vill man minska sitt risktagande vid rekrytering och använder då en enklare bakgrundskontroll. För vissa befattningar vill man också göra djupare kontroller och intervjuer. Atea har en tjänst som kan ge en kostnadseffektiv process för kontroller på olika nivåer.

I tjänsten ingår:

Atea hjälper er med bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar, där målet är att säkerställa korrekt beslutsunderlag före anställning eller kontraktering. Vi har många års erfarenhet av personsäkerhet och säkerhetsskydd. Vi genomför hundratals säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller varje år.

Vi kan erbjuda allt från en enkel bakgrundskontroll till en djupare kontroll som inkluderar en säkerhetsprövningsintervju. Säkerhetsprövningsintervjun görs enligt krav från bland annat Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och våra egna kunder med höga säkerhetskrav.

Carl-Johan Ekelund

Tillbaka till Säkerhet