Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Säkerhetsskyddsanalys

Den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft 1 april 2019.

Lagen tydliggör skyldigheterna för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller hanterar säkerhetskyddsklassificerade uppgifter. Lagen påvisar krav på förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet, bland annat vikten av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser.

I tjänsten ingår:

Atea hjälper er med alla steg i säkerhetsskyddsanalysen där målet är att klargöra vilka säkerhetskänsliga och/eller säkerhetsskyddsklassade uppgifter en verksamhet behandlar. Ni får full kontroll över processen och genomförande. Genomförande utförs med ett metodstöd som hjälper er med att kontinuerligt kunna fortsätta genomföra ett systematiskt arbete med säkerhetsskyddsanalys – helt i transparens med övrigt riskanalysarbete enligt krav från bland annat Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB.

Säkerhetsskyddsanalysen med åtgärdsförslag redovisas till behörig personal i en rapport. Utfallet redovisas och samverkas med andra analysområden inom ramen för överenskommet arbetssätt.

Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer