Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Logghantering och SIEM som tjänst

Skapa snabbt värde, intelligens och synlighet med Security Information Event Management (SIEM) som tjänst. Ett logghanteringsverktyg som hjälper dig hela vägen.

Skapa snabbt värde, intelligens och synlighet

SIEM som tjänst är en heltäckande tjänst för logghantering och logganalys där du inte behöver investera i dyr infrastruktur och djup kompetens.

Vi samlar in dina logghändelser från utvalda system via en virtuell eller fysisk kollektor hos dig. Vi skickar detta sedan till Ateas datacenter, analyserar loggarna och visar dig resultatet. Ett omfattande regelverk genererar larm och uppmärksammar potentiella säkerhetsincidenter för dig. Det ger en god överblick och spårbarhet i din miljö, vilket leder till stora fördelar inom säkerhet, regelefterlevnad och drift.

SIEM som tjänst lägger stort fokus på intelligens och möjlighet att assistera och prioritera dina händelser, så att du kan spendera mer tid med att nyttja dessa värden.

Värde, intelligens och synlighet

Anpassningsbar rapportering.

Samlad vy av säkerhetshändelser, grupperad per utredning.

Vyer för enskilda eller flera användare.

Normalisering av händelser över olika system.

Kraftfullt sökverktyg.

Flexibel larmfunktion baserat på rigoröst regelverk eller egna önskemål.

Avvikande användarbeteende baserat på dynamisk poäng och maskininlärning.

Möjlighet att nyttja banbrytande kognitiv säkerhet för att snabba upp och underlätta säkerhetsutredningar.

Nytta och effekt
  • Kontroll över aktiviteter i infrastrukturen
  • Överskådlighet med incidenthantering
  • Uppfyllnad av regelverk som t.ex. ISO27001
  • Automatisering
  • Arkivering av loggar

 

Identifiera hot och hantera risker

Security Operation Center (SOC) som tjänst ger din organisation en central förmåga att hantera dagens många cyberattacker. Frågeställningen är inte ”om” ditt företag är utsatt utan ”när”.

Är din verksamhet förberedd för en eventuell attack och har du möjlighet att upptäcka och reagera strukturerat?

Tillbaka till Säkerhet