2022-01-28

Lär dig älska cookie-banners och integritetspolicies

Vi har nog alla många gånger både skrattat och blivit lite extra gråhåriga i arbetet med att hantera de effekter som Dataskyddsförordningen förde med sig. Men vad spelar den för roll, egentligen?

När Dataskyddsförordningen kom 2018 var vi nog många som översköljdes av information och uppdateringar avseende privacy-policys så till den milda grad att frågan då blev, och ännu är, en utmärkt källa för humor och memes.

Varför är Dataskyddsförordningen viktig? Och varför ska vi bry oss om integritet?

I sammanhanget av att det idag är Data Privacy Day så finns det ett utmärkt tillfälle att reflektera kring just detta.  

Grunden till Dataskyddsförordningen heter integritetsskydd och mänskliga rättigheter. På internationell nivå tar arbetet för mänskliga rättigheter sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. En stor majoritet av världens länder har anslutit sig till konventionerna och tillsammans utgör de ett universellt ramverk för arbetet med de mänskliga rättigheterna.  

På EU-nivå så antog Europarådet 1950 den Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna (även kallat Europakonventionen). En av dessa rättigheter är individens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv vilket innebär att ingen ska behöva utsättas för så kallade godtyckliga eller olagliga inskränkningar i sitt privatliv. I Sverige gäller Europakonventionen som lag.  

Ett unikt skydd att vara stolta över

I Sverige har vi dessutom något så fantastiskt som en grundlag som värnar om den personliga integriteten: Regeringsformen. Däri står, bland annat, att ”var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”.  

Idag har vi flera lagar och förordningar som tillkommit inom dataskyddsområdet för att skydda den enskilda medborgarens personliga integritet. Den första Regeringsformen utformades i Sverige redan 1634, och även om utformningen förändrats med tiden så är det, både historiskt och globalt, ett unikt skydd vi har som individer. Tillsammans med Dataskyddsförordningen innebär detta ett skydd för våra personuppgifter som vi ska vara mycket stolta över. 

Alla dessa cookie-banners

Så, med förhoppning om att du nästa gång du får en cookie-banner eller en integritetspolicy du uppmanas att läsa och godkänna på en hemsida eller i en app drar dig till minnes om hur fantastiskt det är att du får frågan om hur dina personuppgifter ska hanteras. För det är dina personuppgifter som du äger, ingen annan.