Hoppa till huvudinnehåll
2023-02-10

Cyberincidenthantering - kritisk komponent i säkerhetsstrategin

Cyberincidenthantering är processen för att identifiera, begränsa och mildra effekterna av en cyberattack på en organisation. Det är en viktig, för att inte säga kritisk komponent i en organisations totala säkerhetsstrategi, och den måste därför vara välplanerad och regelbundet testad för att säkerställa att den kan implementeras effektivt vid en faktisk incident.

Lennart Bredberg
Lennart Bredberg
Chef för Incident Response Team

Första steget i incidenthantering är att identifiera incidenten. Detta kan göras på olika sätt, inklusive att övervaka nätverkstrafik, granska systemloggar och ta emot varningar från säkerhetsverktyg. När incidenten har identifierats är nästa steg att begränsa den för att förhindra att den sprids vidare. Detta kan innebära att man bör stänga av påverkade system, koppla från nätverket eller implementera andra åtgärder för att isolera incidenten.

När incidenten har begränsats, fokuserar man på att mildra dess effekter. Detta kan innebära att återställa system och data, implementera motåtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden och kommunicera med intressenter om incidenten och vad som görs för att hantera den. En viktig aspekt av incidenthantering är kommunikation. Det är avgörande att ha en tydlig och väl definierad kommunikationsplan på plats som beskriver vem som ska underrättas vid en incident, vilken information som ska delas och hur den ska delas. Denna plan bör regelbundet granskas och uppdateras för att säkerställa att den är aktuell och effektiv.

IdentifieraBegränsa Mildra effekter

Tydlig kommunikation

Efter-incidentanalys

Incidenthantering innebär också att en grundlig efter-incidentanalys görs. Analysen används för att identifiera orsaken till incidenten, avgöra vilka åtgärder som var effektiva i att hantera den och för att identifiera områden för förbättring. Resultaten av analysen används för att uppdatera incidenthanteringsplaner och procedurer samt för att träna personalen på hur man bättre hanterar framtida incidenter.

Identifiera orsakAvgöra vilka åtgärder som var effektivaIdentifiera områden för förbättring

Incidenthanteringsteam

Det är också viktigt att ha ett väldefinierat incidenthanteringsteam. Detta team bör bestå av personal från olika avdelningar, såsom IT, säkerhet, juridik och kommunikation och bör utbildas i procedurer och tekniker för incidenthantering. Teamet bör också utrustas med nödvändiga verktyg och resurser för att effektivt kunna reagera på incidenter.

Sammanfattningsvis är incidentrespons en kritisk komponent i en organisations övergripande säkerhetsstrategi. Det är viktigt att ha en välplanerad och regelbundet testad incidentinsatsplan på plats, en tydlig och effektiv kommunikationsplan och ett dedikerat incidentresponsteam. Genom att vidta dessa steg kan organisationer minimera effekten av en cyberattack och snabbt återgå till normal verksamhet.

Incidenthantering - Incident Response Team

Tack vare vår erfarenhet och expertis kan vi snabbt se till att systemen kan tas i drift igen efter en säkerhetsincident. Efter ett eventuellt angrepp samarbetar Atea IRT med företaget för att analysera och verifiera angreppet, identifiera dess omfattning och konsekvenser, vidta åtgärder för att begränsa skadorna samt rensa och se till att normal drift återupptas snarast möjligt. IRT-personalen samlar även in och hanterar bevismaterial för att sammanställa en konkret och faktabaserad incidentrapport.

Ateas IRT-medarbetare arbetar som ett virtuellt team och är geografiskt spridda över hela landet, vilket gör att det alltid finns någon i närheten om något skulle hända. Vi garanterar fyra timmars responstid.

Läs mer om SOC+ och Incident Response Team

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om cyberincidenthantering

Lennart Bredberg
Lennart Bredberg
Chef för Incident Response Team
Skicka e-post