Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Print- och dokumenthantering

Elektronisk signering av dokument

Med elektronisk signering (även kallat e-signering) kan du effektivisera signering av dokument och förflytta pappersprocesser till digitala processer.

Vi erbjuder elektronisk signatur, eller digital signatur som det ibland kallas, som fristående tjänst och som en del i en digital avtalsprocess. En elektronisk signatur är lika bindande som vanliga underskrifter och är ännu säkrare. När ett dokument signeras elektroniskt skapas ett kvitto på signaturen. Det gör att man kan se när dokumentet signerades och av vem.

Vi har byggt tjänsten på säkra och godkända digitala identifieringsmetoder, som exempelvis BankID, vilket betyder att du kan vara säker på att det är rätt person som har skrivit under dokumentet.

Elektroniska signaturer borde vara en självklarhet i varje modernt företag som månar om säkerheten i sina avtal.

Tre fördelar med elektronisk signering

 1. Effektivitet Förflytta pappersprocesser till digitala processer och uppnå tidseffektiv signering.
 2. Juridiskt bindande En elektronisk signatur är lika bindande som traditionella underskrifter och ännu säkrare.
 3. Säker identitet Du kan vara säker på att det är rätt person som har skrivit under dokumentet.

Så fungerar elektronisk signering av dokument

Är elektroniska signaturer rättsligt bindande?

Ja. Ett dokument som har en elektronisk signatur är rättsligt bindande i nästan alla industriländer men även i en del mindre utvecklade länder.

Elektronisk signering är inget nytt. Redan år 2000 införde USA lagen eSign Act, som gör e-signaturer juridiskt bindande i de flesta fall. I EU kom motsvarande reglerna 2016 som heter eIDAS (Electronic Identification and Trust Services. Även andra regioner har liknande lagar.

Mer information om eIDAS finns här.

Vad är en elektronisk signatur?

En elektronisk signatur, eller e-signatur, används för att ersätta den personliga namnteckningen på ett dokument. Exempel på dokument kan vara avtal, sekretessavtal, ansökningsblanketter, anställningskontrakt eller svar på en anbudsförfrågan

En elektronisk signatur är alltså ett juridiskt bindande sätt att godkänna digitala dokument eller formulär.

Vad är det för skillnad på en "digitala signatur" och en "elektronisk signatur"?

Med en elektronisk signatur menas normalt de digitala processer som avslutas med ett godkännande av till exempel ett kontrakt. En digital signatur beskriver ofta tekniken bakom den elektroniska signaturen.

Lösningarna Atea erbjuder innehåller en verifieringskedja tillsammans med det signerade dokumentet. Lösningarna använder sig av olika autentiseringsmetoder, beroende av behov, för att säkerställa den signerades identitet. Exempel på metoder kan vara BankID, e-post eller kod levererad till mobiltelefon. Även multifaktorautentisering kan användas där extra hög säkerhet ställs.

Integreringar och arbetsflöden

Genom att integrera möjligheten för elektronisk signering i befintliga system och skapa färdiga arbetsflöden kan produktiviteten och ekonomin i lösningen säkerställas.

Beroende på lösning finns möjlighet att skapa flöden och integreringar i exempelvis:

 • Microsoft Office

 • SharePoint

 • Dynamics

 • M-files

 • Salesforce

 • Workday

 • Apttus

 • Nintex

 • SAP Ariba

 • BOX

 • ServiceNow

 • Icertis

Välj rätt produkt och lösning för elektronisk signering

Vi på Atea erbjuder lösningar för hela "dokumentets livscykel" som består av elektronisk signering, informationssäkerhet, arkivering, och distribution av analoga och digitala dokument.

Här kan du ta del av fyra av våra ledande lösningar från de bästa leverantörerna inom elektronisk signering.

Adobe Sign

Adobe Sign är en del av Adobes ekosystem och lämpar säg väl för företag som redan är vana att jobba i en Adobe miljö med exempelvis PDF'er.

Med Adobe Sign blir e-signaturerna rättsligt bindande och verkställbara. De uppfyller de striktaste kraven och följer lagar om e-signaturer runt om i världen. Adobe levererade, som en av de första leverantörerna öppna, standardbaserade digitala signaturer för webben och mobilenheter. Som kund kan ni alltså tillhandahålla lättanvända digitala ID:n med stor säkerhet som följer internationella regler.

Genom att minska de juridiska riskerna. Lagra automatiskt en komplett verifieringskedja över alla transaktioner i ett säkert onlinearkiv. Hitta snabbt det du behöver när du behöver det.

Vid frågor eller mer information kontakta Måns.

DocuSign

DocuSign är en av de största leverantörerna globalt gällande eSignering. På amerikanska marknaden använder 10 av 15 finansinstitut DocuSign.

Möjligheterna med DocuSigns API mot affär och ekonomisystem är näst intill oändliga. Investeringen maximeras tack vare färdiga integrationer mot exempelvis: iPipeline, Fiserv, DocuPace, Laser App, Laserfiche, Ebix, Oracle, Microsoft Office 365 och eOriginal.

Med DocuSigns över 100 000 kunder och mer än 50 miljoner användare i över 188 länder passar lösningen ypperligt i stora komplexa miljöer och deras digitala transaktioner och resa mot en digitalisering.

Vid frågor eller mer information kontakta Måns.

Scrive

Scrive är en svensk e-signerings och eID leverantör som fokuserar på att effektivisera processer genom att digitalisera bort papper i alla flöden. Speciellt i branscher där det är höga volymer av pappersavtal, exempelvis telekom, bank och finans samt automotive. Scrive möjliggör signering av dokument i ett system och att det signerade dokumentet lagras i ett annat system. Scrive har stor erfarenhet att guida kunder i deras digitaliseringsresor som omfattar mer än e-signering. Exempelvis onboarding av nya kunder och HR-processer.

För att säkerställa integriteten för varje dokument, förseglar Scrive dokumentet med en digital signatur i samarbete med leverantören Guardtime. Guardtime använder en metod som heter Keyless Signature Infrastructure (KSI), som bygger på blockkedjeteknik. När ett dokument har förseglats med KSI kan man verifiera dess integritet omedelbart, ett år senare eller årtionden senare.

Vid frågor eller mer information kontakta Måns.

Kofax SignDoc

Fler och fler företag eftersträvar att minska kostsamma pappersbaserade processer, är e-signering avgörande för digitalisering i hela organisationen. Genom att flytta från traditionella underskrifter med penna till elektroniska signaturer kan man ta bort den sista vägspärren för att eliminera papper och uppnå full digital förflyttning- minska driftskostnaderna och omvandla kundupplevelsen.

Minska driftskostnaderna genom att eliminera papper. Minska manuella processteg och pappersrelaterade kostnader, Skapa, skicka, spåra och signera dokument och formulär digitalt för snabb distribution eller bädda in signerade dokument och formulär djupt i dina egna affärssystem och arbetsflöden.

Som en av få leverantörer erbjuder Kofax SignDoc möjligheten till en installation i egen driftsmiljö, eller hostad av Atea. Detta innebär att eventuella hinder rörande exempelvis GDPR och CloudAct minimeras.

Vid frågor eller mer information kontakta Måns.

 

 

Tillbaka till Print- och dokumenthantering