Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2023-11-16

Atea Sverige tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

Atea Sverige har tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket för leverans av programvara och relaterade tjänster. Avtalet, som sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare förlängning på två år, träder i kraft den 1 januari 2024. Atea Sverige är ensam leverantör på ramavtalet och den förväntade årliga försäljningen uppgår till 240 miljoner kronor.
Tomas Mörth

– Marknaden för programvara och molntjänster utvecklas snabbt, och kunderna söker en partner som kan hjälpa dem att hantera och skapa värde av sina programvaruinvesteringar. Vi är stolta över att förnya vårt mångåriga samarbete med Trafikverket under ett nytt ramavtal, och vårt tjänsteteam är fortsatt redo att stötta Trafikverkets behov under de kommande åren, säger Tomas Mörth, Regionchef på Atea Sverige.

Det nya avtalet markerar inte bara en fortsättning på det långvariga partnerskapet mellan Atea och Trafikverket utan också en förstärkning av det strategiska arbetet. Atea kommer fokusera på att optimera Trafikverkets licensanvändning och stödja dem vid val av nya produkter.

– Vi agerar inte bara licenspartner utan också som en strategisk rådgivare för Trafikverket. I en snabbföränderlig och komplex värld är det av högsta vikt att vara rätt licensierad och flexibel. Vi har inte bara hittat de mest kostnadseffektiva lösningarna utan även hjälpt till att sänka Trafikverkets licenskostnader. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera deras licensanvändning, säger Tomas Mörth.

Fokus kommer också att ligga på att främja långsiktiga samarbetsrelationer och betona vikten av effektiv licensoptimering. Detta återspeglar Ateas åtagande att inte bara leverera produkter och tjänster utan också att vara en strategisk partner som stöder Trafikverket i deras digitala transformation och framtida teknologiska behov.

Läs mer om Trafikverkets datadrivna arbete här

Tomas Mörth
Tomas Mörth Regionchef